Nyitólap
Diákoknak
Munkatársak
Oktatás
Kutatás
Alapítványok
Egyebek

ELTE-MTA Fehérjemodellező Kutatócsoport

ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport

A Szerves Kémiai Tanszék tantárgyfelvételi ajánlása szerves és biomolekuláris kémia iránt érdeklődő hallgatók számára

A tantárgyak nevére kattintva megtekinthető azok tematikája.
Az egyes tárgyakhoz kapcsolódó segédanyagokról bővebb tájékoztatás az Oktatás menüpont alatt található

FélévKötelező tárgyak Kötelezően választható tárgyak és speciális kollégiumok az alábbi orientációjú hallgatók számára:
Szerves szintetikus orientáció Szerkezet- / gyógyszerkutató orientáció Biomolekuláris kémiai orientáció
I.Kémiai biztonságtechnika
A modern biológia alapjai
II.
Szerves kémia 1.
III.
Szerves kémia 2.
Szénhidrátkémia
Szerves kémiai laboratórium 1.
Szerves kémiai problémák megoldása NMR-spektroszkópiával
Bioszervetlen kémia
IV.
Biológiai kémia
Zöld kémia laboratórium
Sejtbiológia
Szerves kémiai alaplabor 2.
NMR mérések elmélete és gyakorlata
Fehérjék és peptidek térszerkezet-vizsgálata

FélévKötelező tárgyak Kötelezően választható tárgyak és speciális kollégiumok az alábbi orientációjú hallgatók számára:
Szerves szintetikus orientáció Szerkezet- / gyógyszerkutató orientáció Biomolekuláris kémiai orientáció
V.
Évfolyamdolgozat
Szerves labor haladóknak /
gyakorlatok a természetes szénvegyületek köréből
Szerves spektroszkópia
Elválasztástechnika
A géntechnológia alapjai
Fémorganikus kémia
Biokémia
Kémiai technológia
Szerkezeti kémia
Enzimológia
Polimerkémia és technológia
VI.
Szakdolgozat
Elválasztástechnika laboratórium
Kémiai technológia laboratórium
Elméleti szerves kémia
Fémorganikus kémia laboratórium
Molekuláris informatika