Nyitólap
Munkatársak
Oktatás
Kutatás
Alapítványok
Egyebek

ELTE-MTA Fehérjemodellező Kutatócsoport

ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport

BSc és MSc szaklaboratóriumi témák a Szerves Kémiai Tanszéken,
a Fehérjemodellező Kutatócsoportban,
valamint a Peptidkémiai Kutatócsoportban
(frissítve 2012.04.16.)

  A témák témavezető szerint rendezve találhatóak.
A BSc és MSc szakdolgozati témák hivatalos listája elérhető a Kémiai Intézet oldaláról

itt letölthető a tanszék kínálata excel formátumban

 

 • Bánóczi Zoltán

o   Új típusú sejtpenetráló peptidek szintézise és jellemzésük (BSc, MSc)

o   Sejtpenetráló peptideket tartalmazó konjugátumok alkalmazása enzimek funkcióvizsgálatában (BSc, MSc)

o   Tumorellenes hatóanyagot tartalmazó peptidkonjugátumok szintézise és vizsgálata (BSc, MSc)

o   Peptidmimetikumok mint enzim inhibitorok (BSc, MSc)

o   Új fluoreszcens jelzőmolekulák (BSc, MSc)

 

 • Bodor Andrea
  • 31P-NMR nyújtotta lehetőségek a szerkezetkutatásban
  • Fehérje-ligandum kölcsönhatás molekuláris feltérképezése
  • Peptid-fehérje kölcsönhatás; NMR-szűrés és kötődés optimálás
 • Bősze Szilvia
  • T-sejt asszociált antigének in vitro aktivitásának meghatározása (antigének szintézise, sejtizolálás, áramlási citometria alkalmazása, ELISA módszerek)( biológus BSc, tanárszak, gyógyszerész, MSc)
  • Antituberkulotikumok gazdasejtsejtspecifikus célbajuttatása (hordozórendszerek szintézise, in vitro aktivitásának meghatározása, sejtbejutás mechanizmusának meghatározása, áramlási citometria, konfokális és fluoreszcens mikroszkópia (biológus és kémia BSc, tanárszak, gyógyszerész, MSc)
  • Látens Mycobacterium tuberculosis fertőzöttség kimutatása peptidtípusú antigének alkalmazásával (antigének szintézise, sejtizolálás, fenotipizálás, intracelluláris citokinmeghatározás áramlási citometria alkalmazásával) (biológus és kémia BSc, tanárszak, gyógyszerész, MSc)
 • Dibó Gábor
  • Mikrohullámú szintézisek vizes és nem vizes közegben (Kémia Bsc, tanárszak)
  • Mikrohullámmal kiváltott szerves szintézisek (Kémia BSc, Környezettan Bsc)
  • Ionos folyadadékok előállítása és szerves szintézisben való alkalmazásaik (Kémia Bsc)
  • A gamma-valerolakton légkörkémiája (Kémia BSc, Környezettan BSc, kémiai informatikus)
  • Levulinsav előállítása, átalakításai (Kémia BSc, Környezettan BSc)
  • Biomassza átalakításai (Kémia BSc, Környezettan Bsc)
  • A kitin előfordulása és szerkezete (Környezettan BSc)
  • A kitin katalitikus átalakítása (Kémia BSc)
  • Alapkutatás a gamma-valerolakton gazdaságért (MSc)
  • Mikrohullámmal kiváltott szerves szintézisek (MSc)
 • Durkó Gábor

o   Új típusú ionos oldószerek alkalmazási lehetőségei szerves szintézisekben (Kémia Bsc)

 • Farkas Ödön
  • Molekulamodellezés és molekuladinamikai szimulációk alkalmazása peptidek térszerkezetvizsgálatában

 

 • Farkas Viktor, Perczel András
  • Peptid alapú gyógyszerhatóanyag fejlesztése
  • Aminosav-származékokból előállított foldamerek szintézise és szerkezetvizsgálata
 • Harmat Veronika
  • Enzimek mechanizmusának és szubsztrát-szelekciójának röntgendiffrakciós vizsgálata (Bsc, Msc)

 • Hollósi Miklós
  • Kiroptikai spektroszkópia (ECD, VCD).
  • Biomolekulák (peptidek, fehérjék, oligonukleotidok és nukleinsavak) térszerkezet-vizsgálata.
  • Szuplamolekuláris komplexek kiroptikai spektroszkópiai jellemzése és térszerkezet-vizsgálata.
 • Hudecz Ferenc
  • Hatóanyagok, riporter molekulák és epitópok célbajuttatása
  • Szuperantigének vizsgálata
 • Iván Béla

o   Funkciós makromolekulák (Kémia BSc, Vegyész MSc)

o   Hiperelágazásos és csillag polimerek (Kémia BSc, Vegyész MSc)

o   Nanoszerkezetű polimer kotérhálók (Kémia BSc, Vegyész MSc)

o   Makromolekuláris nanohibridek, a jövő új anyagai - kémiai reakciók nanoreaktorokban (Kémia BSc, Vegyész MSc, Anyagtudomány MSc)

o   Intelligens makromolekuláris anyagok (Kémia BSc, Vegyész MSc, Anyagtudomány MSc)

o   Környezetbarát makromolekulák és műanyagok (Kémia BSc, Vegyész MSc)

o   Környezetbarát polimerizációs eljárások (Kémia BSc, Vegyész MSc)

o   Makromolekulák  molekulatömeg-eloszlásának meghatározása  gélpermeációs kromatográfiáva (Kémia BSc, Vegyész MSc)

o   „Zöld” polimer kémiai eljárások (Kémia BSc, Vegyész MSc)

o   Polimerek környezetileg előnyös átalakításai és lebontása (Kémia BSc, Vegyész MSc)

o   Polimer kémiai demonstrációs kísérletek kidolgozása (Kémia tanár)

 • Jákli Imre
  • Peptidek konformációanalízise alkalmazott kvantumkémiai módszerekkel (BSc, MSc)
 • Jalsovszky István
  • Indolvázas vegyületek és damaszkon-analógok szintézise

 

 • Kele Péter

o   Monobenzociklooktin és tetrazinok közti inverz elektronigényű Diels-Alder reakció vizsgálata és bioortogonális alkalmazása (BSc, MSc)

o   Turn-on típusú, fluoreszcens, bioortogonális jelzővegyületek vizsgálata (BSc, MSc)

 

 • Magyar Anna
  • Opioid peptidek szerkezet-hatás összefüggéseinek vizsgálata
  • A filaggrin szerepe a rheumatoid arthritisz kialakulásában
 • Majer Zsuzsa
  • Az α-laktalbumin fehérje fotolízisének tanulmányozása aromás aminosav-tartalmú modellpeptidekkel. Molekulamodellezés, ciklopeptid szintézis, spektroszkópiai vizsgálatok.  (BSc, MSc)
  • Kation-pi kölcsönhatás szerepe diszulfidhidas peptidmodellek fotolízisében (szintézis, spektroszkópiai vizsgálatok) (BSc, MSc)
  • Optikailag aktív cisz/transz 4-hidroxi-prolin O-acilezett származékainak előállítása (BSc)
  • Átmeneti fémionok és peptidek kölcsönhatásának, komplexálódásának vizsgálata (UV, ECD, HPLC) (BSc, MSc)
 • Mező Gábor
  • Peptid hatóanyag konjugátumok szintézise irányított tumorterápia céljára (BSc, MSc)

 

 • Mika László Tamás

o   Alternatív oldószerek alkalmazásának vizsgálata a szerves szintézisekben. ( BSc, MSc, környezettan)

o   Bio-ionos folyadékok előállítása és alkalmazása a szerves szintézisekben. ( BSc, MSc, környezettan)

o   Homogénkatalitikus reakciók mechanizmusának vizsgálata in situ IR és/vagy NMR spektroszkópiával. (MSc)

o   A gamma-valerolakton előállításának lehetőségei mezőgazdasági hulladékanyagokból. (BSc, MSc, környezettan)

o   Olefinek és oxovegyületek Ru és/vagy Rh katalizált redukciójának vizsgálata. (BSc, MSc, környezettan)

 • Náray-Szabó Gábor
  • Enzimatikus foszfátészter hidrolízis kvantumkémiai vizsgálata
 • Novák Zoltán

o   Vaskatalizált reakciók fejlesztése (BSc, MSc,)

o   Rézkatalizált átalakítások vizsgálata (BSc, MSc)

o   C-H aktiváláson alapuló szintézismódszerek kidolgozása (BSc, MSc)

 • Perczel András

o   Belsőleg rendezetlen fehérjék NMR-spektroszkópiája Fehérje modulok és domének dinamikus szerkezetvizsgálata (BSc, MSc)

 

 • Perczel András, Menyhárd Dóra

o   Foldamerek NMR-je és MD szimulációja (BSc, MSc)

 

 • Pintér István

o   Béta-amino-karbonsavak felépítése gyűrűs- és nyíltláncú mono- ill. diszacharidokból (BSc, MSc)

 

 • Rábai József
  • Fluoros megoszlási hányados meghatárázása 19F NMR segítségével (BSc, MSc)
  • Fluorátvivő reagnesek tervezése és szintézise (BSc, MSc)
  • Fluorozott tejsavszármazékok szintésise és reaktivitásuk tanulmányozása (BSc)

 • Szabó Dénes
  • Optikailag aktív karbonsavak fluorozott származékainak előállítása és alkalmazása. (BSc, MSc)
  • Fluorozott aminosavszármazékok előállítása és felhasználása. (BSc, MSc)
 • Szabó Ildikó

o   GnRH-II analógok szintézise és in vitro tumorellenes hatásuk vizsgálata (BSc, MSc)

 

 • Szabó Rita

o   Polilizin gerincű kationos polipeptidek sejtbe jutási  mechanizmusának felderítése (áramlási citometriás, mikroszkópos vizsgálatok) (biológus BSc, tanárszak, gyógyszerész, MSc)

o   Daunomycin-polipeptid konjugátum hatásának vizsgálata tumorsejteken (konjugátum szintézise, in vitro sejtbiológiai vizsgálatok, áramlási citometriás mérések) (biológus  és kémia BSc, tanárszak, gyógyszerész, MSc)

 • Uray Katalin
  • Autoimmun fehérjék epitóp specifitásának vizsgálata (BSc, MSc)

 • Vass Elemér
  • 'Modellpeptidek és peptidmimetikumok térszerkezetének vizsgálata VCD-spektroszkópiával és molekulamodellezéssel (BSc, MSc)
  • Cukorszármazékok szerkezetvizsgálata Raman optikai aktivitás (ROA) spektroszkópiával (BSc, MSc)

 

 • Zsoldosné Mády Virág

o   Aminocukorszármazékok szintézise (BSc, MSc)

o   Foldamerek glikozilkomponenseinek szintézise (BSc, MSc)

 

A honlapot karbantartja: Szilvágyi Gábor (szilvagyi at chem.elte.hu)