Vass Elemér
PhD., egyetemi docens

Levelezési cím:
Email:
Tel:
Fax:

1518 Budapest 112, Pf.: 32
<evass> at <chem.elte.hu>
+36-1-372-2500 / 1654, 6543, 6232
+36-1-372-2620

Rövid szakmai önéletrajz:

 • 1965-ben született Marosvásárhelyen (Târgu-Mureş, Románia).
 • 1985-90: Tanulmányok a Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen.
 • 1990: Vegyészmérnöki oklevél.
 • 1993-96: Az ELTE TTK Doktori Iskolájának hallgatója, TMB ösztöndíjas.
 • 1994-1998 között az ELTE Bolyai Kollégiumának tagja.
 • 1997: Ph.D. fokozat. Az értekezés címe: O-S(IV)-O és N-S(IV)-O axiális kötésrendszerű spiro-λ4-szulfánok hidrolízisének mechanizmusa (témavezető: Dr. Ruff Ferenc).
 • 1999-2001 és 2004-2005 között Bolyai ösztöndíjas kutató.
Oktatás
 • 1996-2001 között egyetemi tanársegéd.
 • 2001-2006 között egyetemi adjunktus.
 • 2006 óta egyetemi docens.
 • Infravörös, rezgési cirkuláris dikroizmus (VCD) és UV-látható spektroszkópiai laboratóriumi gyakorlatok vezetése.
 • UV-, infravörös és rezgési cirkuláris dikroizmus (VCD) spektroszkópiai előadások a Szerves spektroszkópia c. kötelezően választható kollégium keretében.
 • Fizikai szerves kémia I-II előadás tartása (speciális kollégium).
Kutatási terület:
 • Hipervalens kén(IV)vegyületek, pl. diarilbisz(aciloxi)- és diaril(acilamino)(aciloxi)spiro-λ4-szulfánok nukleofil reakcióinak kinetikája.
 • Peptidek, peptidmimetikumok és fehérjék térszerkezetének vizsgálata infravörös (FTIR) és kiroptikai (CD, VCD) spektroszkópiai módszerekkel.
 • Királis szerves molekulák abszolút konfigurációjának és konformációjának meghatározása VCD spektroszkópiával.
 • Királis szerves ligandumokat tartalmazó átmenetifém-komplexek szerkezetvizsgálata FTIR- és VCD-spektroszkópiával.
Publikációk száma: 51

Tíz válogatott publikáció:
 • Elemér Vass, Ferenc Ruff, István Kapovits, József Rábai, Dénes Szabó, "Diaryldiacyloxyspirosulfuranes. Part 4. A kinetic study on the mechanism of hydrolysis", J. Chem. Soc. Perkin Trans.i 2, 1993, 855-859.
 • Elemér Vass, Ferenc Ruff, István Kapovits, Dénes Szabó, Árpád Kucsman, "Spiro-λ4-sulfanes with N-SIV-O axial bond system. A kinetic study on the mechanism of hydrolysis", J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1997, 2061-67.
 • Elemér Vass, Michael Kurz, Robert K. Konat and Miklós Hollósi, "FTIR and CD spectroscopic studies on cyclic penta and hexapeptides. Detailed examination of hydrogen bonding in β- and γ-turns determined by NMR", Spectrochim. Acta Part A, 1998, 54, 773-786.
 • Elemér Vass, Françoise Besson, Zsuzsa Majer, Laurent Volpon, Miklós Hollósi, "Ca2+-induced changes of surfactin conformation: a FTIR and circular dichroism study", Biochem. Biophys. Res. Commun., 2001, 282, 361-367.
 • Tamás A. Martinek, Gábor K. Tóth, Elemér Vass, Miklós Hollósi, Ferenc Fülöp, "cis-2-Aminocyclopentanecarboxylic acid oligomers adopt a sheetlike structure: Switch from helix to nonpolar strand", Angew. Chem. Int. Ed., 2002, 41, 1718-1721.
 • Elemér Vass, Miklós Hollósi, Françoise Besson, René Buchet , "Vibrational Spectroscopic Detection of Beta and Gamma Turns in Synthetic and Natural Peptides and Proteins", Chem. Rev., 2003, 103, 1917-1954.
 • György Tarczay, Gábor Magyarfalvi, Elemér Vass, "Towards the Determination of the Absolute Configuration of Complex Molecular Systems: Matrix Isolation Vibrational Circular Dichroism Study of (R)-2-Amino-1-propanol", Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45, 1775-1777.
 • Elemér Vass, Miklós Hollósi, Enikő Forró, Ferenc Fülöp, "VCD spectroscopic investigation of enantiopure cyclic β-lactams obtained through Lipolase-catalyzed enantioselective ring-opening reaction", Chirality, 2006, 18i, 733-740.
 • Tamás A. Martinek, István M. Mándity, Lívia Fülöp, Gábor K. Tóth, Elemér Vass, Miklós Hollósi, Enikő Forró, Ferenc Fülöp, "Effects of the Alternating Backbone Configuration on the Secondary Structure and Self-Assembly of β-Peptides", J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 13539-13544.
 • Gábor Pohl, András Perczel, Elemér Vass, Gábor Magyarfalvi, György Tarczay, "A matrix isolation study on Ac-Gly-NHMe and Ac-L-Ala-NHMe, the simplest chiral and achiral building blocks of peptides and proteins". Phys. Chem. Chem. Phys, 2007, 9, 4698-4708.

last modified: Thu Oct 10 17:00:00 CET 2008