Majer Zsuzsa
Ph.D., egyetemi docens

Levelezési cím:
Email:
Tel:
Fax:

1518 Budapest 112, Pf.: 32
majer@elte.hu
+36-1-372-2500 /1413, 1437,1438
+36-1-372-2620

Rövid szakmai önéletrajz:

Születési hely és dátum:

  Gödöllő, 1952
Tanulmányok:

  1975 okleveles vegyész, Budapest Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

  1983 egyetemi doktor (ELTE)

  1997 Ph.D. (ELTE) "Peptidek, peptidszármazékok szintézise és térszerkezetvizsgálata kiroptikai spektroszkópiával"

Munkahely, beosztás:

Oktatás:

  1975-2007 Szerves kémiai labóratóriumi gyakorlatok tanárszakos (kémia-X) hallgatóknak szaklaborosok munkájának irányítása témavezetőként.
  1985-87 Szerves kémia az ELTE-MKKE tanár "C" szakos hallgatói részére
  1993-2010 Szerves kémiai preparatív- és spektroszkópiai gyakorlatok (kiroptikai gyakorlat) vezetése vegyész, gyógyszer- és szerkezetkutatói szakágazati képzésben résztvevő hallgatók számára
  1992-1996 TEMPUS-program. "Nyári Iskolák" szervezése, tudományos diákköri munkák
  1994- Diákköri és szaklaboratóriumi témavezetés
  1997- Egyéni, angol nyelvű tantervi képzés (peptidszintézis és kiroptikai spektroszkópia)
  2000- PhD képzés, ELTE
  2004-2007 Szerves kémia előadás biológia-X tanárszakos hallgatók számára
  2007- Szerves kémiai preparatív gyakorlatok "Kémia alapszak" hallgatóinak
  2011- Szerves spektroszkópia laboratóriumi gyakorlat (ECD) „Vegyész Mesterszak” hallgatóinak
  2012- Szerves kémiai speciális gyakorlat (Peptidek, szénhidrátok) „Vegyész Mesterszak” hallgatóinak

Tankönyv:

  Csámpai, A., Jalsovszky, I., Majer, Zs., Orosz, Gy., Rábai, J., Ruff, F., Sebestyén, F.: Szerves Kémiai Praktikum (szerk. Orosz Gy.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1998
  Hollósi, M., Laczkó, I., Majer, Zs. A sztereokémia és kiroptikai spektroszkópia alapjai Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2004 (ISBN 963 19 4959 1)
  Csámpai A., Láng E., Majer Zs., Orosz Gy., Rábai J., Ruff F., Schlosser G., Szabó D., Vass E.: Szerves Kémiai Praktikum (szerk. Orosz Gy., Szabó D.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012

Kutatási terület:

  Peptidkémia, spektroszkópia, bioorganikus kémia
 • Alkalmazott kiroptikai spektroszkópia (konformáció, abszolút konfiguráció)
 • Peptidszintézis: élettani jelentőségű peptidfragmensek szilárd- és oldatfázisú szintézise és konformáció analízise. Hatás - szerkezet összefüggés. Modell vegyületek (ciklopeptidek, peptidmimetikumok) szintézise és spektroszkópiai vizsgálata (ECD)
 • Peptid-fémion, fehérje-fémion, peptid-makromolekulák kötődésének és kölcsönhatásának vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel
 • Átmeneti fémek komplexképzése aminosav-származékokkal: izolálás, szerkezetvizsgálat
 • Átmeneti fémek komplexképzése aminosav-származékokkal: izolálás, szerkezetvizsgálat, biológiai hatás
 • • Peptidek, fehérjék diszulfid-hídjainak fotolízise; aromás oldalláncok és kation-pi kölcsönhatás szerepe a fotolízisben; a fotolízis követése fluoreszcencia spektroszkópiával és HPLC-vel

Ösztöndíj, tanulmányút:

  1983-1984 Günter Snatzke professzor tanszékén, Ruhr Universität, Bochum, Németország (Henrich Hertz ösztöndíj)
  1984-2002 rövid tanulmányutak (Anglia, Németország, Spanyolország, Olaszország)
  2001 DFG ösztöndíj Norbert Sewald professzor laborjában, Universität Bielefeld, Németország (3 hónap)

Pályázatok, Együttmőködések:

  1982-2014 kutatási pályázatok (OM, FKFP, OMFB, OTKA) résztvevője és vezetője
  1995-2001 Egyetemek közötti együttműködési pályázatok résztvevője, irányítója: Univ. of Zagreb – ELTE 1995-2000; Univ. Padova-ELTE 2001
  1997-2000 részt vevő kutató a "Balaton" programban (Lyon Claude Bernard : Egyetem -ELTE 1997-1999); japán-magyar TÉT programban (1998-2000)
  1998- folyamatos kutatási együttműködés (DAAD-MÖB) Norbert Sewald professzor csoportjával, Universität Bielefeld, Németország [honlap]
  2002- folyamatos kutatási együttműködés Jadwiga Frelek professzor kutatócsoportjával, Lengyel Tudományos Akadémia, Szerves Kémiai Intézet, Varsó, Lengyelország [honlap]
  2001-2007 tudományos együttműködés (Flamand-Magyar TéT program) Ignace Hanssens és Hans Deckmyn professzorokkal (Protein Biophysics – IRC KULAK és Laboratory for Thrombosis Research of KULAK) Catholic University of Leuven Campus Kortrijk, Belgium [honlap]

Kitüntetések, díjak:

  1997-98 elismerő oklevél (3) tudományos diákköri témavezetésért (2 OTDK, 1 TDK)
  2000 Kisfaludy Lajos Alapítványi díj (2000)
  2001- 2003 Széchenyi István professzori ösztöndíj
  2008 Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata

Szervezőmunka:

  Konferencia szervezés: 25. Európai Peptidszimpózium (1998, Budapest), Symposium on Biochirality (2000, Szeged), 9. Nemzetközi Cirkuláris Dikroizmus Konferencia (2003, Budapest)
  PR-munka: Kémiát Népszerűsítő Bizottság vezetője (2006-2011)

Egyesületi Tagság:

  1985- Magyar Kémikusok Egyesülete
  1990- European Peptide Society

Publikációk száma:

  110 nemzetközi folyóiratban megjelent, referált közlemény; három magyar nyelvű tankönyvfejezet.

Legfontosabb közlemények:

 1. FRELEK, J., MAJER-DECKER, ZS., SNTAZKE, G., Determination of absolute configuration of a-aminoalkylphosphonous acids from their CD in presence of Ru2(O2CC3H7)4Cl., Liebigs Ann. Chem. 281 (1988) [abstract]

 2. KAJTÁR, M., KAJTÁR, J., MAJER, ZS., ZEWDU, M., HOLLÓSI, M., Secondary solvent effects on the CD bands of thioamides, Spectrochim. Acta 48A 87-93 (1992) [abstract]

 3. FARKAS, V., VASS, E., HANSSENS, I., MAJER, ZS.*, HOLLÓSI, M., Cyclic peptide models of the Ca2+-binding loop of a-lactalbumin, Bioorganic & Medicinal Chemistry 13 5310-5320 (2005) [abstract]

 4. JOST, M., WEIGELT, S., HUBERT, T., MAJER, ZS., GREIE, J.-C., ALTENDORF, K., SEWALD, N., Synthesis, and Structural and Biological Studies of Efrapeptin C Analogues Chemistry & Biodiversity 4(6) 1170-1182 (2007) [abstract]

 5. VANHOOREN, A., ILLYÉS, E., MAJER ZS., HANSSENS, I. Fluorescence contributions of individual Trp residues in goat a-lactalbumin, Biochim. Biophys. Acta (Proteins and proteomics) 1764 1586-1591 (2006) [abstract]

 6. BÁNÓCZI, Z., MEZŐ, G., WINDBERG, E., URAY, K., MAJER, ZS., HUDECZ, F., Synthesis and antibody recognition of synthetic antigens from MUC1, J. Pep. Sci. 14 610-616 (2008) [abstract]

 7. CSÍK, G., EGYEKI, M., HERÉNYI, L., MAJER, ZS., TÓTH, K., Role of structure-proteins in the porphyrin–DNA interaction, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 96 207-215 (2009) [abstract]

 8. SHANMUGAM, G., POLAVARAPU, P. L., LÁNG, E.,MAJER, ZS., Conformational analysis of amyloid precursor protein fragment containing amino acids 667–676, and the effect of D-Asp and iso-Asp substitution at Asp672 residue Journal of Structural Biology 177 621-629 (2012) [abstract]

 9. MAJER, ZS., SZILVÁGYI, G., BENEDEK, L., CSÁMPAI, A., HOLLÓSI, M., VASS, E. Chelate Structure of a Dirhodium–Amino Acid Complex Identified by Chiroptical and NMR Spectroscopy Eur. J. Inorg. Chem. 2013 3020-3027 [abstract]

módosítva: 2014.06.03