Hollósi Miklós
D.Sc., egyetemi tanár, MTA rendes tagja

Levelezési cím:
Email:
Tel:
Fax:

1518 Budapest 112, Pf.: 32
hollosi@chem.elte.hu
+36-1-372-2611, +36-1-372-2500 /1911
+36-1-372-2620

Rövid szakmai önéletrajz:

Születési hely és dátum:

  Budapest, 1941. október 24.
Tanulmányok:
  Középiskola: 1956-60, Petrik Lajos Vegyipari Technikum, Budapest
  Egyetemi tanulmányok: 1960-65, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Vegyész szak
Tudományos fokozatok:

  Egyetemi doktori: 1967, ELTE
  A kémiai tud.kandidátusa: 1981
  A kémiai tud.doktora: 1990
  Az MTA rendes tagja: 2004
Munkahely:

Oktatási tevékenység:

  1965-85: Laboratóriumi gyakorlatok tanárszakos valamint Biológus és Vegyész hallgatók részére
  1985-90: Szerves Kémia főkollégium vegyész és tanárszakos hallgatók részére
  1990- : Természetes szénvegyületek kémiája vegyészek részére; Sztereokémia és kiroptikai spektroszkópia, valamint Biomolekuláris kémia (korábban Szerkezeti biológia) speciális kollégiumok vegyészek és tanárszakos hallgatók részére

Kutatási tevékenység:

  Kiroptikai spektroszkópia (az abszolut konfiguráció vagy abszolut konformáció meghatározása VCD spektroszkópia és elméleti számítások segítségével). Lineáris és gyűrűs peptidek konformációvizsgálata CD (ECD és VCD), FTIR és NMR spektroszkópia alkalmazásával.
  Királis koronaéterek és aralkilammonium valamint fémion komplexeik vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel. Sejt-permeábilis peptidek és fluoreszcens jelölést hordozó származékaik szintézise és oligonukleotid komplexeik vizsgálata spektroszkópiai (ECD, VCD, FTIR) és biológiai módszerekkel.

Tudományos együttműködések:

  1988-91, 1991-94: a National Science Foundation és az MTA által támogatott tudományos együttműködés a Brandeis University és az ELTE között, magyar témavezetőként
  1992-94: a National Institute of Health által támogatott tudományos együttműködés a Brandeis University és az ELTE között, magyar témavezetőként
  1980- : Cirkuláris dikroizmus spektroszkópiai vizsgálatok: együttműködés számos hazai egyetem (SOTE, SZOTE, BME, KLTE) és kutatóintézet (MTA KKKI, MTA SZBK Szeged, MTA SZBK Budapest, Országos Onkológiai Intézet, stb) kutatóival
  1993- : Ruder Boskovic Intézet és Zágrábi Egyetem; Torontói Egyetem; Genti Egyetem; Claude-Bernard Egyetem, Lyon; Gustave Roussy Intézet, Párizs; Kyushu Egyetem, Japán; Lipcsei Egyetem, Bielefeldi Egyetem, Németország.

Egyesületi és bizottsági tagságok:

  1990- : American Peptide Society, European Peptide Society
  1980- : MTA Peptidkémiai MB és Elméleti Szerves Kémiai MB

Díjak:

  1990, ELTE Természettudományos Díj
  1996, Akadémiai Díj (megosztva)

Konferenciaszervezés:

  2000: Symposium on Biological Chirality, Szeged, Magyarország (elnök)
  2003: 9th International Conference on Circular Dichroism, Budapest, Magyarország (elnök)

Tudományos közlemények:

  Több mint 180 idegennyelvű nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény, öt könyvfejezet angol nyelven, négy könyv magyar nyelven Független hivatkozások száma: >1800

Öt legfontosabb közlemény:

 1. Hollósi, M., Ürge, L., Perczel, A., Kajtár, J., Teplán, I., Ötvös, L. Jr., Fasman, G.D., Metal ion-induced conformational changes of phosphorylated fragments of human neurofilament (NF-M) protein., J. Mol. Biol. 223 673-682 (1992) [abstract]


 2. Hollósi, M, Shen, Z.M., Perczel, A., Fasman, G.D., Stable intrachain and interchain complexes of neurofilament peptides: a putative link between Al3+ and Alzheimer disease., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91 4902-4906 (1994) [abstract]


 3. Vass, E., Hollósi, M., Besson, F. Buchet, R., Vibrational spectroscopic detection of beta and gamma turns in synthetic and natural peptides and proteins., Chem. Rev. 103 1917-1954 (2003) [abstract]


 4. Farkas V., Vass E., Hanssens I., Majer Zs., Hollósi M.: Cyclic peptide models of the Ca2+-binding loop of a-lactalbumin, Bioorg. Med. Chem. 13 5310-5320 (2005) [abstract]


 5. Martinek T.A., Mándity I.M., Fülöp L., Tóth G.K., Vass E., Hollósi M., Forró E., Fülöp F.: Effects of the alternating backbone configuration on the secondary structure and self-assembly of beta-peptides, J. Am. Chem. Soc. 128 13539-13544 (2006) [abstract]

last modified: Oct 10 2008