Kucsman Árpád
D.Sc., professor emeritus

Levelezési cím:
Email:
Tel:
Fax:

1518 Budapest 112, Pf.: 32
kucsman@elte.hu
+36-1-372-2500 /1407
+36-1-372-2620

Rövid szakmai önéletrajz:

Születési hely és idő: Budapest, 1927. okt. 27. Tanulmányok, szakképzés: vegyész (Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem, 1945-49), kémia-fizika tanári szak (Eötvös Collegium, 1945-50); egyetemi doktor: (ELTE, 1959); kémiai tud. kandidátusa (MTA, 1965); kémiai tud. doktora (MTA, 1971). Munkahely, beosztás: ELTE, Szerves Kémiai Tanszék; tanársegéd (ELTE, 1950-56), adjunktus (ELTE, 1956-64), docens (ELTE, 1965-70), egy. tanár (ELTE 1971-97), professor emeritus (1998-), tanszékvezető (ELTE 1970-93). Díjak: Akadémiai díj (1975), Zemplén Géza-díj (1987), Széchenyi-díj (1996), Bruckner Győző-díj (1998), Eötvös József-koszorú (2000), Náray Szabó István-díj (2008) Kitüntetések: ELTE Pro Universitate Érem (1985), Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1992), ELTE Arany Emlékérem (1997), ELTE Doctor et professor honoris causa (2007).

 

Oktatás: Főkollégiumi előadás: szerves kémia vegyészhallgatók részére. Speciális kollégiumi előadások: szerves kémiai szeminárium; szerves kémia haladóknak; fejezetek a kénorganikus kémiából. Laboratóriumi gyakorlatok: szerves kémiai gyakorlatok vegyészhallgatók és tanárjelölt hallgatók részére; szerves kémiai szaklaboratóriumi gyakorlat. Tankönyvek: jegyzetek: Szerves kémia (tankönyvpótló jegyzet, 1-5. kötet, 1976); Bruckner: Szerves kémia (1/1-3/2. kötet, 1950-81; társszerző); Szerves kémiai gyakorlatok (1-2 kötet, 1968). Diplomamunkák vezetése: 10 esetben. Ph.D. programok vezetése: 6 esetben.

 

Kutatási terület:

Kénorganikus vegyületek (szulfidok, szulfoxidok, szulfiliminek, szulfóniumsók, spiro-λ4-szulfánok) szintézise. Kénorganikus vegyületek molekula-szerkezetének és sztereokémiájának (konformáció, abszolút konfiguráció) vizsgálata spektroszkópiai, röntgen- és elektrondiffrakciós, valamint kvantumkémiai módszerekkel. Négyértékű, három- vagy négyligandumos kénatomot tartalmazó kénorganikus vegyületek reakciómechanizmusainak vizsgálata reakciókinetikai, izotópjelzéses és kromatográfiás módszerekkel, a reakciók sztereokémiájának felderítése. Kénorganikus vegyületek speciális kötésrendszerének vizsgálata: π-elektrondelokalizáció, hipervalens kötések, kén-oxigén és kén-nitrogén kölcsönhatás. A különleges szerkezet és a reaktivitás összefüggéseinek vizsgálata.

 

Publikációk száma: 130

 

Öt legfontosabb publikáció:

  • Kucsman, Á.: Über den Bau optisch aktiver Schwefelverbindungen., Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 3, 47-55 (1953).
  • Ruff, F., Kucsman, Á.: Mechanism of the reaction of sulphides with N-chloroarene-sulphonamides., J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 509-519 (1975).
  • Kucsman Á., Kapovits, I.: Nonbonded sulfur-oxygen interaction in organic sulfur compounds. In: Organic Sulfur Chemistry: Theoretical and Experimental Advances. (Bernardi, F., Csizmadia, I.G., Mangini, A.) Amsterdam, Elsevier, 1985, Ch. 4, pp. 191-245.
  • Ángyán, J.Gy., Poirier, R.A, Kucsman Á. Csizmadia, I.G.: Bonding between nonbonded sulfur and oxygen atoms in selected organic molecules. A quantum chemical study)., J. Am. Chem. Soc., 109, 2237-2245 (1987).
  • Szabó, D., Szendeffy Sz., Kapovits, I., Kucsman, Á, Czugler, M., Kálmán, A., Nagy P.: Stereospecific synthesis and absolute configuration of optically active spiro-λ4-sulfanes, Tetrahedron Asymmetry, 8, 2411-2420 (1997).

Irodalmi tevékenység:

  • Kucsman Á.: Hetvenéves az ELTE Szerves Kémiai Tanszéke (1934-2003). Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2004, 368 old.
  • Kucsman Á. : Kezdődik a nap. Holmi, 17 (11), 1409-1421 (2005).
  • Kucsman Á.: Egy kémikus a régi Eötvös Collegiumban. Budapest, ELTE Eötvös József Collegium, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2006, 250 old.

Interjúk:

last modified: Tue Nov 24 15:34:54 CET 2009