Dr. Csizmadia G. Imre professzor úr Díszdoktorrá avatása, 1987 (letölthető videofelvétel)