Pohl Gábor
Doktorandusz hallgató

Cím:
Szobaszám:
Levelezési cím:
Email:
Tel:
Fax:

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
427/A szoba (kémiai épület, 4. emelet)
1518 Budapest 112, Pf.: 32
pohlga at gmail.com
+36-1-372-2500 / 1408
+36-1-372-2620

Rövid szakmai önéletrajz:

Születési hely, idő:
 • Budapest, 1982. november 5.
Tanulmányok:
 • ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium 1995-2001
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, vegyész szak, 2001-2006
 • Bolyai Kollégium tagja 2004-2006
 • ELTE TTK, Kémia Doktori Iskola, 2006-
Díjak, elismerések:
 • ELTE kémia tudományos diákköri konferencia  2. hely
 • XXVII. Országos tudományos diákköri konferencia, kémiai- és vegyipari szekció 3. hely
 • Kar kiváló hallgatója
 • Köztársasági ösztöndíj 2004-2005
Nyelvtudás:
 • Magyar (anyanyelv)
 • Angol (folyékony)
 • Francia (társalgási szint)
Kutatási érdeklõdés:
 • Reakciómechanizmusok és reaktív intermedierek vizsgálata mátrixizolációs infravörös spektroszkópiával
 • Aminosavak konformációs analízise mátrixizolációs infravörös spektroszkópiával
 • Fehérjék-és peptidek térszerkezetének és dinamikájának vizsgálata ab initio módszerekkel és NMR spektroszkópiával
 • Izotópjelzett fehérjék expresszálása géntechnológiai módszerekkel
Kutatási tevékenység:
 • 2002 - tudományos diákköri munka az ELTE Általános és Szervetlen Kémiai tanszékén
 • 2004 - a Fehérje NMR és kvantumkémiai csoport tagja
 • 2006 - a Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium tagja
Konferenciák, poszterek:
 • Előadás: Pohl G., Beke T., Perczel A., "Egy béta világ béta fehérjéinek béta redőzött rétegei", Peptidkémiai munkabizottság tudományos ülése, 2009. május 26-28., Balatonszemes, Magyarország

 • Előadás: Pohl G., Stráner P., Nyitray L., Perczel A., "Peptidek előállítása fúziós expressziós rendszerekkel", Peptidkémiai munkabizottság tudományos ülése, 2008. május 14-16., Balatonszemes, Magyarország

 • Előadás: Pohl G., Stráner P., Perczel A., "Biotechnológia az NMR spekroszkópia szolgálatában: izotópjelölt fehérjék hatékony előállítása" Peptidkémiai munkabizottság tudományos ülése, 2007. június 5-7., Balatonszemes, Magyarország

 • Poszter: Pohl G., Stráner P., Süveges D., Nyitray L.,Perczel A., "Preparation of uniformly labeled point mutants of TC5b miniprotein for NMR dynamic studies", 4th Central European Conference: Chemistry Towards Biology, 2008. szeptember 08-11, Dobogókö, Magyarország.
 • Poszter: Tarczay Gy., Magyarfalvi G., Góbi S., Vass E., Pohl G., Beke T., Perczel A., "Exploring conformational landscapes of model peptides and their complexes by matrix-isolation techniques", 4th Central European Conference: Chemistry Towards Biology, 2008. szeptember 08-11, Dobogókö, Magyarország.
 • Poszter: Stráner P., Pohl G., Láng A., Süveges D., Nyitray L., Perczel A., "Backbone mobility of Trp-cape mutants: skeletal motion of miniproteins", 4th Central European Conference: Chemistry Towards Biology, 2008. szeptember 08-11, Dobogókö, Magyarország.
 • Poszter: Pohl G., Beke T., Perczel A., "Towards rational design of unnatural proteins using quantum chemical methods: extended antiparallel sheets of β-peptides", 6th Europen Conference on Computational Chemistry,  2006. szeptember 3-8. Tale, Szlovákia,
 • Poszter: Pohl G., Beke T., Borbély J., Perczel A., "Prediction of folding preference of 10kDa silk-like proteins using a lego-approach and ab initio calculations", 6th Europen Conference on Computational Chemistry,  2006. szeptember 3-8. Tale, Szlovákia
Publikációk:
 • Pohl Gábor, Perczel András, Vass Elemér, Magyarfalvi Gábor, Tarczay György: "A matrix isolation study on Ac-L-Pro-NH2, a frequent structural element of β- and γ-turns of peptides and proteins", Tetrahedron (2008), 64: 2126
 • Pohl Gábor, Perczel András, Vass Elemér, Magyarfalvi Gábor, Tarczay György: "A matrix isolation study on Ac-Gly-NHMe and Ac-L-Ala-NHMe, the simplest chiral and achiral building blocks of peptides and proteins", Phys.Chem.Chem.Phys.: (2007), 9: 4698
 • Pohl Gábor , Beke Tamás , Borbély János and Perczel András:
  "Prediction of folding preference of 10kDa silk-like proteins using a lego-approach and ab initio calculations", J.Am.Chem.Soc. (2006) 128:14548

last modified: Wed Mar 1 15:00:00 CET 2006