vissza

Sebestyén Ferenc
Ph.D., egyetemi docens

Levelezési cím:
Email:
Tel:
Fax:

1518 Budapest 112, Pf.: 32
sebi@szerves.chem.elte.hu
+36-1-372-2500 /1414
+36-1-372-2620

Rövid szakmai önéletrajz:

Sz.: Budapest, 1939. február 4. Egyetemi tanulmányok: 1957-1962, ELTE TTK biológia-kémia szak. Munkahely: 1962-1963: Petőfi Sándor Gimnázium, Aszód (tanár); 1963-tól: ELTE Szerves Kémiai Tanszék (1963-1969: tanársegéd, 1969-1982: adjunktus, 1982- docens). Egyetemi doktori cím: 1966, kandidátusi fokozat: 1981, habilitáció: 1995. Tanulmányutak: Prága 1967; Cambridge (UK) 1971; Padova 1982; Barcelona 1994.

Oktatás:
Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok (kötelező kémia tanárszakos hallgatók számára, válaszható más hallgatók számára; az őszi és tavaszi [5. és 6.] szemeszterben; heti 5 óra).
Szerves kémia előadás (kötelező kémia tanárszakos főiskolai [TFK] hallgatók számára; a tavaszi és az őszi [4. és 5.] szemeszterben; heti 3 óra). Diákköri munkát végző hallgatók témájának vezetése (vegyész és kémia tanárszakos hallgatók számára, igény szerint). Szaklaboratórium vezetése (ötödéves vegyészhallgatók és kémia tanárszakos hallgatók számára; évente 1-2 hallgató).

Kutatási terület:
Peptidek kombinatorikus szintézise osztásos-keveréses eljárással, amely szilárdfázisú technikán alapul. A módszer elvi alapjait Furka Árpád egyetemi tanár írta le 1982-ben. Első eredményeinket 1988-ban publikáltuk, azóta több közleményünk jelent meg e témában. Módszerünk lényege az, hogy kevés szintetikus munkával, rövid idő alatt oligomer vegyületek, pl. peptidek sokaságát (akár millióit) készíthetjük el. E sokkomponensű keverékeket vegyülettárnak (chemical library) nevezik. Ezek a szintetikus vegyülettárak ma már nagy vegyészeti gyárakban új hasznos vegyületek felkutatásában szinte kiapadhatatlan forrásként szerepelnek. Mindezek alapján új tudományág született: a kombinatorikus kémia, amely a gyógyszerkutatásban máris új távlatokat nyitott.

Publikációk száma: 38

Öt legfontosabb publikáció:

  • Furka, Á., Sebestyén, F., Asgedom, M., Dibó, G.: General method for rapid synthesis of multicomponent peptide mixtures. Int. J. Pept. Prot. Res. 37, 487-493 (1991).
  • Sebestyén, F., Dibó, G., Kovács, A.Furka, Á.: Chemical synthesis of peptide libraries. Bioorg. Med. Chem. Lett. 3, 413-418 (1993).
  • Sebestyén, F., Dibó, G., Furka, Á.: Efficiency and limitations of "portioning-mixing" peptide synthesis. Peptides 1992, Proc. 22nd Eur. Peptide Symp., Interlaken, Switzerland (Schneider, C.H., Eberle, A.N., Eds.), ESCOM, Leiden, pp. 63-64 (1993).
  • Câmpian, E., Sebestyén, F., Major, F., Furka, Á.: Synthesis of support-bound peptides carrying color labels. Drug Development Res. 33, 98-101 (1994).
  • Sebestyén, F., Szalatnyai, T., Durgo, J. A., Furka, Á.: Binary synthesis of multicomponent peptide mixtures by the portioning-mixing technique. J. Peptide Sci. 1, 26-30 (1995).

last modified: Sat Feb 8 15:34:55 CET 2003