vissza

Ruff Ferenc
D.Sc., ny. egyetemi tanár

Levelezési cím:
Email:
Tel:
Fax:

1518 Budapest 112, Pf.: 32
ruff@szerves.chem.elte.hu
+36-1-372-2500 /1414
+36-1-372-2620

Rövid szakmai önéletrajz:

Budapest, 1937, október 15.
Tanulmányok: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, vegyész szak, 1956-1961.
Munkahelyek: MTA Peptidkémia Kutatócsoport, tudományos munkatárs, 1961-1973,
ELTE, Szerves Kémiai Tanszék, docens, 1973-1992, egyetemi tanár 1992-tol.
Fokozatok: PhD, 1965; a kémiai tudomány kandidátusa, 1971; DSc, 1991.
Kitüntetések: Akadémiai Díj, 1974; Szécheny Díj, 1996.

Oktatás
Eloadás: Fizikai szerves kémia (kinetikai és nemkinetikai módszerek alkalmazása szerves reakciók mechanizmusának felderítésében, 2 félév, heti 2 óra).

Kutatási terület:
Szerves kénvegyületek szerkezete és kötésrendszere közötti összefüggések tanulmányozása spektroszkópiai módszerekkel (szulfuránok, szulfoxidok, szulfiliminek).
Kénorganikus reakciók mechanizmusának vizsgálata ( szulfiliminek, szulfoxidok, szulfuránok, képzodése hidrolízise, szomszédcsoport közremuködés szulfidok oxidációs reakcióiban).
Szerves kémiai reakciókban érvényesülo szubsztituens- és oldószerhatás értékelése aktiválási paraméterek és izokinetikus összefüggések felhasználásával.

Publikációk :
95 tudományos dolgozat, 2 könyv.

Öt legfontosabb publikáció:
Ruff Ferenc, Csizmadia G. Imre: Szerves reakciómechanizmusok vizsgálata, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.
P. Nagy, A. Csámpai, D. Szabó, J. Varga, V. Harmat, F. Ruff, Á. Kucsman: J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2. 339 (2001).
J. Varga, J. Rábai, F. Ruff, Á. Kucsman, E. Vass, M. Hollósi, and D. Szabó: Tetrahedron Asymmetry, 14, 3745 (2003).
F. Ruff, J. Mol. Struct. (Theochem), 617, 31 (2002).
F. Ruff, J. Mol. Struct. (Theochem), 625, 111 (2003).

last modified: Mon Jan 08 15:40:55 CET 2004