Nyitólap
Oktatás
Munkatársak
Kutatás
Alapítványok
Egyebek

ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport

A Gyógyszerkutatás szakirányú képzés programja

A képzést a Szerves Kémiai Tanszék szervezi
A lista naprakész formában tartásán jelenleg is dolgozunk! Frissítve: 2011.06.06.

Kód Tárgy címe Előadók / koordinátor Kredit Félév

Kötelező tárgyak

kvvn9702 Biokémia II. Kremmer Tibor egy. magántanár 2 8, 9
bffn192 Élettan Világi Ildikó egy. docens 2 9
bv1n1bi3 Sejtbiológia Kovács János prof. emeritus 2 8, 10
kv2n9o39 Gyógyszerek szerkezete és hatása I. Borvendég János mb. előadó
Hudecz Ferenc egy. tanár
2 7, 9
kv2n9o40 Gyógyszerek szerkezete és hatása II. Hudecz Ferenc egy. tanár
Lőw Miklós mb. előadó
Sármay Gabriella egy. tanár
2 8, 10
kv2n9o41 Gyógyszeripari kutatás és fejlesztés Arányi Péter mb. előadó
Gács János mb. előadó
2 9, 10
kv2n4o30 Szerves kémiai spektroszkópia és
elválasztástechnika gyakorlat (8 óra)
Vass Elemér egy. docens 7 8
kvvn4701 Szerves kémia gyakorlat II.
(korábban: Szerves kémia
laboratóriumi gyakorlat II.)
Szintetikus szerves kémia
és biomolekuláris kémia (8 óra)
Jalsovszky István egy. docens
Mező Gábor tud. tanácsadó
7 7

Kötelezően választható tárgyak

kv2n9o29 Bioorganikus kémia Medzihradszky Kálmán prof. emeritus 2 7, 8
kv2n1i01 (MSc) /kv1n1nen7 (BSc) Bioszervetlen kémia Varga Margit egy. docens 2 9
kv2n9o25 Biológiailag aktív peptidek Mező Gábor tud. tanácsadó 2 7, 9
kv2n9o23 Aszimmetriás szintézisek Timári Géza mb. előadó 2 8, 10
kv2n9o63 Totálszintézisek Soós Tibor 2 8, 10
kv2n9o62 A sztereokémia és a
kiroptikai spektroszkópia alapjai
Hollósi Miklós egy. tanár 2 7, 9