Út közben” – PhD hallgatók előadás az ELTE TTK

Szerves kémiai Tanszékén

 

2010/2011 őszi félév

 

2010. szeptember  17. Szabados Hajnalka:

                                  

2010. december  17.  Hegedüs Rózsa: Tumorterápiában alkalmazható peptidhormon alapú konjugátumok  szintézise és vizsgálata (témavezető: Mező Gábor)

 

2010/2011 tavaszi félév

 

2011. február 4.          Rovó Petra:  Szerkezet és dinamika alapú gyógyszertervezés a kettes típusú cukorbetegség kezelésére (témavezető: Perczel András)

Csapó ÁgnesPerfluoralkil-alkenil csoport beépítése Pd-katalizált reakciókkal (témavezető: Rábai József)

2011. március 11.       Károlyi Benedek Imre: Doktori munkám a ferrocén- és heterociklusos kémia határán (témavezető: Csámpai Antal)

Tolnai Gergely László: Fémszennyezők hatása keresztkapcsolási reakciókban (témavezető: Novák Zoltán)

2011. április 15.         Szabó ÁkosPoli(poli(etilén-oxid)-metakrilát)-poliizobutilén amfifil kotérhálók előállítása és tulajdonságaik vizsgálata (témavezető: Iván Béla)

Kovács Szabolcs: Réz katalizált reakciók fejlesztése

(témavezető: Novák Zoltán)

2011. május 20.         Király Dávid : Szelektív hidrogénezések H-Cube-on

                                  (témavezető: Jalsovszky István)

Szilvágyi  Gábor: Királis diródium-komplexek szerkezetvizsgálata kiroptikai módszerekkel (témavezető: Majer Zsuzsa és Hollósi Miklós)

 

 

 

2011/2012 őszi félév

 

2011. október  7.

 

2011. november 11.    Siegl Zoltán

Tukacs József Márk: A gamma-valerolakton zold szintezise (témavezetők: Dibó Gábor, Mika László)

 

2011. december  9.

 

2011/2012 tavaszi félév

 

2012. február 24.        Knapp Krisztina NóraDiamid modellvegyületek konformációanalízise és spektroszkópiai vizsgálata (témavezetők: Majer Zsuzsa és Vass Elemér)

Fegyverneki Dániel: Szelektív hidroszililezési reakciók: eredmények, elképzelések (témavezető: Soós Tibor)

2012. március 30.       Kovács Zoltán: Új, ferrocénnel kondenzált királis pirrolidonok szintézise (témavezető: Csámpai Antal ).

Herner AndrásBioortogonálisan kapcsolható fluoreszcens jelöl molekulák tervezése és szintézise (témavezető: Kele Péter)

2012. április 27.          Kasza György: Lineáris és hiperelágazásos polimerek szintézise (témavezető: Iván Béla)

                                    Varga Eszter: Organokatalizátorok reakciókinetikai vizsgálata (témavezető: Soós Tibor)

 

2012. május 18.          Jakab Alexandra: Fázisjelölt katalizátorok fejlesztése és alkalmazása. (témavezető: Soós Tibor)

 

2012/2013 őszi félév

 

2012. szeptember 28.  Csordás BarbaraFoldamerek szintézise és szerkezetvizsgálata (témavezető: Perczel András és Farkas Viktor)

Novodarszki Gyula: A levulinsav és GVL előállítása természetes anyagokból (témavezető: Dibó Gábor)

2012. október 26.       Baranyai Zsuzsa: Az intracelluláris Mycobacterium tuberculosis irányított elpusztítására alkalmas antituberkulotikum konjugátumok szintézise és biológiai aktivitásának vizsgálata, valamint a látens M. tuberculosis fertőzöttség kimutatására alkalmas szintetikus antigének fejlesztése (témavezető: Bősze Szilvia)

Cserép GergelyBioortogonális jelzőanyagok és kémiai hírvivők szintézise (témavezető: Kele Péter)

Szőnyegi ZoltánKubánszármazékok átrendeződési reakcióinak vizsgálata (témavezető: Jalsovszky István)

2012. november 30.    Dorkó ÉvaSztérikusan zsúfolt boránok szintézise

(témavezető: Soós Tibor)

Sinai Ádám: Rézkatalizált oxidativ kapcsolások vizsgálata (témavezető: Novák Zoltán)

2012. december 3.      Babos Fruzsina: Fehérje alapú markerek a Rheumatoid arthritisben (témavezető: Magyar Anna)

 

2012/2013 tavaszi félév

 

2013.  március 1.        Osváth Zsófia: Hőmérséklet érzékeny polimerek és hibrid géljeik szerkezet- tulajdonságainak összefüggése 

(témavezető: Iván Béla)

Sőptei BalázsFotólumineszcens arany klaszterek előállitása fehérjékkel és peptidekkel  (témavezető: Bóta Attila)

2013. április  12.         Dobi ZoltánAldolreakciók feszült gyúrús vegyületekkel

(témavezető: Soós Tibor)

2013. május 10.          Domonkos CelesztinaNorharman és rokon szerkezetű szintetikus alkaloidok szérumfehérje kötődésének vizsgálata

 (témavezető: Benéné Visy Júlia)

Enyedi Kata NóraPeptidekpeptid -konjugátumok és metabolitok szintézise és vizsgálata  (témavezető: Mező Gábor)

 

2013/2014 őszi félév

 

2013. szeptember 27.  Gyárfás Piroska:Dihalokinonok keresztkapcsolási reakciói (témavezetők: Novák Zoltán és Kámán Judit)

Dókus Endre Levente: Epoxi-szukcinil-csoportot tartalnmazó peptid alapú kalpain inhibitorok

(témavezetők: Bánóczi Zoltán és Hudecz Ferenc)

2013. október 18.       Bakos Mária: Elektron  transzfer a frusztrált Lewis-párok kémiájában.(témavezető: Soós Tibor) 

Lövei Klára: Új , gyógyszerszerű    herterociklusok szintézise áramlásos technikával

(témavezetők: Túros György és Novák Zoltán) 

2013. november 29.    Deák Róbert: Biológiai mintákból származó mikrovezikulák (exoszómák) izolálása és jellemzése (témavezető: Bóta Attila)

Pásztor SzabolcsAmfifil polielektrolit kotérhálók szintézise és duzzadási tulajdonságaik vizsgálata (témavezető: Iván Béla)   

 

2013/2014 tavaszi félév

 

2014. március 21.       Gonda Zsombor: Rézkatalizátorok szintézise és alkalmazása cikloaddíciós reakciókban (témavezető: Novák Zoltán)

2014. április 25.          Kozma Eszter Erika: Nem-természetes aminosavak szintézise és genetikai kódolása (témavezető: Kele Péter)      

Pál Ildikó: Idegi aktivitás terjedésének térbeli követése

(témavezető: Héja László)

Tischler Orsolya: Lewis savak hatása irányító csoportot viselő aromás vegyületek palládium-katalizált C-H aktiválására

(témavezető: Novák Zoltán)

 

2014/2015 őszi félév

2014. szeptember 26.      Sebestyén Mónika: Leishmania donovani parazitaellenes peptid biokonjugátumok szintézise (témavezető: Hudecz Ferenc) 

2014. október 17.            Demeter Orsolya: Fluorogén biolumineszcens vegyületek szintézise (témavezető: Kele Péter)

                                        Vida István: A prionfehérje családba tartozó Shadoo fehérje kölcsönhatása nukleinsavakkal (témavezető: Perczel András)

2014. november 28.         Gőz Viktória: Piranóz-gyűrűs cukoraminosav prekurzorok szintézise (témavezető: Perczel András)    

Székely Anna: 3-Trifluoretilindol származékok előállítása direkt trifluoretilezési reakcióban (témavezető: Novák Zoltán)

 

 

2014/2015 tavaszi félév

2015. február 20.             Kapros Anita: Vizsgálatok az Amino-GlükoPiranozil-Karbonsav (AGPC) és származékai előállítására (témavezető: Perczel András)

                                        Pethő Lilla: Peptid-hatóanyag konjugátumok szintézise és vizsgálata irányított tumorterápia céljára (Dr. Mező Gábor)

2015. március 13.            Szaniszló Szebasztián: Peptidmimetikumok tervezése, szintézise; β-cukoraminosavak előállítása (témavezető: Perczel András)

2015. árpilis 24.               Aradi Klára: Heterociklusok előállítása rézkatalizált oxidatív gyűrűzárási reakcióban (témavezető: Novák Zoltán)        

 

2015/2015 őszi félév

2015. szeptember 25.      Spránitz Péter: Sztereotriádok sztereoszelektív szintézise organokatalitikus deszimmetrizálással (témavezető: Soós Tibor)

                                        Tóth Balázs László: Aromás rendszerek palládiumkatalizált trifluoretilezése irányított C-H aktiváláson keresztül (Novák Zoltán)

2015. november 20.         Taricska Nóra: Exendin-4 analógok szélesjelű NMR spektroszkópiai vizsgálata (témavezető: Perczel András)

                                    Bányai Kristóf: Poli(N,N-dietil-akrilamid) alapú szerves-szervetlen hibrid gélek előállítása és tulajdonságaik (Iván Béla)

2015. december 11.         Söveges Bianka: Fehérjék cisztein-specifikus jelölésére alkalmas kémiai hírvivők szintézise (témavezető: Kele Péter)         

                                      Simkó Dániel: Új katalizátorok és reagensek fejlesztése Palládium-katalizált kapcsolási reakciókhoz (témavezető: Novák Zoltán)