év szerző témavezető társtémavezető  hely a dolgozat címe megjegyzés
1937 Móricz Mária Müller Sándor SZKT A methylgalaktosidok részleges és keverten acylezett származékainak vizsgálata. ELTE Doktor
1939 Krayer Adrienn Müller Sándor SZKT A cseresznyegummi chemiai vizsgálata. ELTE Doktor
1941 László Éva   Müller Sándor SZKT A glucose néhány új furocarbonsav származékáról ELTE Doktor
1941 Raltschewa Mária Müller Sándor SZKT A veratrol kondenzációja egyszerû aliphás aldehydekkel ELTE Doktor
1941 Varga Ilona Müller Sándor SZKT A glucose és mannose 1,2-kondenzációs termékeinek oxydatiós hasítása ELTE Doktor
1941 Wilhelms Adrienn Müller Sándor SZKT 425 A glukose és cellobiose 1-thiocyansav-észtereiről ELTE Doktor
1942 Bátyka Erzsébet Müller Sándor/Karcag Ivánné Cholesterin-észterek előállítása ELTE Doktor
1942 Hartai Mária Müller Sándor SZKT A diisohomogenol szerkezete ELTE Doktor
1942 Papp Melinda Müller Sándor SZKT Az isohomogenol dimerizációjának vizsgálata ELTE Doktor
1943 Bátori Márta Müller Sándor/Karcag Ivánné A diisohomogenol származékainak oxidációja ELTE Doktor
1943 Horváth Adrienn Müller Sándor SZKT A diisoeugenol és diisohomogenol phenylhydrinden szerkezete ELTE Doktor
1943 Patka Éva Müller Sándor SZKT Az oxydiisohomogenolon átrendezôdése phenylnaphthol származékká ELTE Doktor
1943 Richl Ágnes Müller Sándor SZKT A metanethol szerkezetének vizsgálata ELTE Doktor
1943 Richter Péter Müller Sándor SZKT A diisohomogenol lebontása kumaron származékokká ELTE Doktor
1943 Szabó Lenke Müller Sándor SZKT Az oxydiisohomogenolon ásványi savakkal képezett származékai ELTE Doktor
1943 Verner Gyula Müller Sándor SZKT Cukorszármazékok sulfonsavésztereinek vizsgálata ELTE Doktor
1944 Gál György Müller Sándor SZKT A diisohomogenol szerkezetbizonyító szintézise ELTE Doktor
1944 Horváth Magdolna Müller Sándor SZKT A dimer propenil-fenoléterek ELTE Doktor
1944 Lajtha Ábel Müller Sándor SZKT könyvtár Kísérletek a a dimer indenek szerkezetének vizsgálatára ELTE Doktor
1944 Toldy Lajos Müller Sándor SZKT A polymer anetholok szerkezete ELTE Doktor
1947 Nowotny Alajos Müller Sándor SZKT A veratrol és az oxyhydrochinon trimethylaether néhány származékáról ELTE Doktor
1948 Holló Ágnes Müller Sándor/Karcag Ivánné Az oxy-oxo-diisohomogenol hydrogenperoxyd-oxidációs származékainak vizsgálata ELTE Doktor
1948 Mende Tamás Müller Sándor Adatok az 1-phenyl-2,3-dimethyl-tetralin szintéziséhez ELTE Doktor
1948 Mészáros Miomir Müller Sándor SZKT A diisohomogenol néhány lebontási származékának szintézise ELTE Doktor
1948 Móra Tibor A di- és o-cumarketonok szerkezete ELTE Doktor
1948 Szinnyei Éva Müller Sándor SZKT Phenolaetherek addíciója fahéjsavra és methylfahéjsavra ELTE Doktor
1950 Szára István Müller Sándor SZKT Az 1-p-anisyl-2,3-dimethyl-7-methoxy-tetralin synthesise ELTE Doktor
1950 Vajda Miklós Müller Sándor SZKT Kísérletek a ciklikus lignánok alapvegyületeinek szintézisére ELTE Doktor
1954 Kandel István SZKT Monoaminodikarbonsavak kötéstípusainak vizsgálata természetes polipeptidekben és fehérjékben. Kanditásusi
1956 Kovács József Bruckner Győző SZKT 425 A természetes poly-D-glutaminsavak szerkezettének felderítése lebontás és szintézis útján
1956 Somló Tibor SZKT Az indanthron keletkezési körülményeinek vizsgálata Kanditásusi
1957 Kovács Kálmán SZKT Optikailag tiszta a-poli-L-glutaminsav és g-poly-D-glutaminsav szintézise. Polyglutaminsavak átalakítása bázikus polypeptidekké. Kanditásusi
1958 Lempertné Sréter Magda Müller Sándor SZKT Dimer propenil-fenoléterek két szerkezeti alternatívája ELTE Doktor
1959 Kajtár Márton Bruckner Győző SZKT 425 A természetes polyglutaminsavak szerkezetének igazolása szintézis útján ELTE Doktor
1959 Kótai András Kovács Kálmán SZKT 425 Biuret-komplex kialakulásának hatása, az esteresített a-glutamyl-peptidek lúgos hidrolízise közben lejátszódó α→γ izomerizációra (transzpeptidációra) és a racemizációra. ELTE Doktor
1959 Körmendy Károly Müller Sándor SZKT A methronol indanstrukturájának felderítése ELTE Doktor
1959 Kucsman Árpád Bruckner Győző SZKT Vizsgálatok a szulfiliminek köréből ELTE Doktor
1959 Vajda Tamás Kovács Kálmán SZKT Peptidkötés hasítása vízmentes közegben ELTE Doktor
1961 Brucknerné Wilhelms Adrienn SZKT Propenyl oldalláncú phenolaetherek néhány dimerizációs és andíciós reakciójának vizsgálata Kandidátusi
1961 Vajda Miklós SZKT A dimer propenil-fenoléterek lebontási származékainak vizsgálata:az izobenzpiriliumsók stabilitása. Kandidátusi
1962 Kapovits István Kucsman Árpád SZKT 425 Aliciklusos thioaethercarbonsavak elôállítása és reakciója chloramin-T-vel ELTE Doktor
1963 Furka Árpád SZKT A Fries-átrendezôdés Kandidátusi
1963 Mészáros Miomir SZKT A dimer propenil-fenoléterek szerkezetvizsgálata Kandidátusi
1964 Kótai András SZKT Peptidvázas polibázisok elôállítása és vizsgálata Kandidátusi
1965 Ruff Ferenc Kucsman Árpád SZKT könyvtár Az N-acil-szulfiliminek szerkezetének vizsgálata az infravörös és ultraibolya spektroszkópia módszerével ELTE Doktor
1965 Kucsman Árpád SZKT Az N-acil-szulfiliminek kötésrendszere és képzôdési készsége Kandidátusi
1965 Lempertné Sréter Magda SZKT Vizsgálatok a dimer propenil-fenoléterek és izobenzpiriliumvázas vegyületek körében Kandidátusi
1965 Sebestyén Ferenc Kovács Kálmán SZKT 425 Poliaszparaginsav- és poliaminomalonsav-vázas polibázisok elôállítása és vizsgálata ELTE Doktor
1965 Szekerke Mária PKCS Citotoxikus csoportokat tartalmazó új peptidszármazékok elôállítása és vizsgálata Kandidátusi
1966 El Sawy, Mohamed  SZKT Izobenzpirilium-sók reakciója ammóniával Kandidátusi
1967 Medzihradszky Kálmán SZKT Glutaminsav peptidek intramolekuláris transzpeptidációja és kötésítpusának meghatározása Kandidátusi
1967 Hollósi Miklós Kajtár Márton SZKT γ-Oligo- és γ-poliglutaminsav származékok szintézise ELTE Doktor
1967 Kajtár Márton SZKT Sztereoizomer γ-poliglutaminsavak és glutaminsav-γ-oligopeptidek szintézise Kandidátusi
1967 Vajda Tamás SZKT Ismétlôdô szekvencia-részeket tartalmazó poliaminosavak elôállítása és vizsgálata Kandidátusi
1968 Körmendy Károly PKCS Ciklikus iminoéterek amin-, savamid- és hidrazin-addíciója Kandidátusi
1968 Süliné Vargha Helga Medzihradszky Kálmán PKCS 425 A béta-lipotróp hormon aktív centrumának felkutatása szintetikus úton ELTE Doktor
1968 Szókán Gyula Bruckner Győző SZKT Bázikus glutaminsavszármazékok és glutamilpeptidek szintézise ELTE Doktor
1969 C sászár János PKCS Kísérletek a kinasavnak szénhidrátból történô szintézisére Kandidátusi
1969 Kajtárné Miklós Judit Bruckner Győző SZKT könyvtár Kísérletek szintetikus γ-poliglutaminsavak molekulasúlyának és molekulasúly-eloszlásának meghatározására ELTE Doktor
1970 Mezey Pál  Kucsman Árpád SZKT Az N-diklóracetil-szulfiliminek p-elektronszerkezete a szemiempírikus kvantumkémiai paraméterek fügvényében ELTE Doktor
1971 Ruff Ferenc SZKT A metil-fenil-szulfid és klóramin-T reakciójának kinetikai vizsgálata  Kandidátusi
1972 Medzihradszkyné Schweiger Hedvig SZKT 425 Aminosavak és peptidek kabobenzoxi védőcsoportjának hidrogenolízise bázis jelenlétében Kandidátus
1972 Szókán Gyula SZKT 425 p-Nitrofenilészter csoportok alkalmazása glutaminsav oligopeptidek bázisos származékainak előállításában Kandidátusi
1974 Seprődi János Medzihradszky Kálmán PKCS 425 Az α-melanotropin és néhány biológiailag hatásos származékának szintézise ELTE Doktor
1974 Nikolics Károly Medzihradszky Kálmán SZKT Alfa-MSH és ACTH fragmensek jelzése triciummal
1975 Horváth Mária Szekerke Mária PKCS könyvtár Biológiailag aktív vegyületek proteinkötôdésének vizsgálata ELTE Doktor
1976 Érchegyi Judit Szekerke Mária PKCS 425 Modellpeptidek felhasználása protein-nukleinsav kölcsönhatások analízisére ELTE Doktor
1976 Nádasdi László Medzihradszky Kálmán PKCS 425 A kimotripszin aktív helyét modellező oligopeptidek szintézise és hidrolízist katalizáló sajátságaik tanulmányozása ELTE Doktor
1976 Rábai József Kucsman Árpád SZKT könyvtár Kísérletek spirobiciklusos diaciloxi szulfuránok elôállítására ELTE Doktor
1977 Magócsi Mária Medzihradszky Kálmán PKCS 425 Az α-melanotropin és szérumfehérjék kölcsönhatásának vizsgálata ELTE Doktor
1977 Ősapayné Balogh Klára Kucsman Árpád SZKT   könyvtár A környezet hatásának vizsgálata a metanol belsô forgására CNDO/2 erő módszerrel ELTE Doktor
1977 Samu János Mészáros Miomir SZKT könyvtár A humán fibrinogén β(B)-láncából származó tripszines glikopeptid aminosav-szekvenciája ELTE Doktor
1978 Huszthy Péter Kapovits István SZKT Gráf László könyvtár Kísérletek optikailag aktív spirociklusos szulfuránok előállítására ELTE Doktor
1979 Gács János Kótai András könyvtár Vizsgálatok peptidvázas polikationokkal ELTE Doktor
1979 Magyar Anna Medzihradszky Kálmán PKCS 425 α-melanotropin analógok szintézise a szerkezet és biológiai hatás összefüggések tanulmányozására ELTE Doktor
1979 Horváth Anikó Furka Árpád SZKT 425 Új természetes vegyület, a γ-glutamil-taurin és néhány származékának szintézise ELTE Doktor
1979 Kutassiné Kovács Sára Medzihradszky Kálmánné PKCS 425 Kortikotropin-fragmensek enzimes lebontása az in vivo metabolizmus modellezésére ELTE Doktor
1979 Ősapay György Kucsman Árpád SZKT Kísérletek β- és γ-ciklopeptid modellvegyületek szintézisére ELTE Doktor
1980 Gulyás József Furka Árpád SZKT 425 Új γ-glutamil-dipeptidek szintézise ELTE Doktor
1980 Hudecz Ferenc Szekerke Mária PKCS könyvtár Elágazó láncú polipeptidek szintézise és konformáció-vizsgálata
1980 Pató János Furka Árpád SZKT 425 Glicerilfoszforil-szerin izolálása szarvasmarha izomszövetbôl ELTE Doktor
1980 DiGléria Katalin Medzihradszky Kálmán SZKT Az enkefalin bioorganikus kémiai vizsgálata ELTE doktori
1981 Hollósi Miklós SZKT Prolin- és glicinrészekbôl felépített ciklopeptidek szintézise, komplexképzése és térszerkezete Kandidátus
1981 Kövesdi István Ruff Ferenc SZKT 425 Szulfidok, szulfoxidok és szulfonok mágneses szuszceptibilitásának vizsgálata ELTE Doktor
1981 Sebestyén Ferenc SZKT Biológiai aktivitású új természetes vegyület izolálása és szerkezetének felderítése  Kandidátus
1981 Medzihradszky-Fölkl Katalin Medzihradszky Kálmán SZKT Enkefalin-analógok szintézise, összefüggések a kémiai szerkezet és biológiai hatás között ELTE doktori
1981 Szécsy Judit Medzihradszky Kálmán SZKT Enkefalin klórmetil-ketonok szintézise és biológiai vizsgálata ELTE doktori
1982 Dibó Gábor Furka Árpád SZKT könyvtár Észteresített fehérjék C-terminális fragmentumának izolálása ELTE Doktor
1982 Deckerné Majer Zsuzsa Kajtár Márton SZKT 425 Spirociklusos dilaktámok szintézise és optikai aktivitásuk vizsgálata ELTE Doktor
1982 Jalsovszky István Ruff Ferenc SZKT Gyűrűs szulfoxidok és szulfiliminek sztereoszelektív szintézise és szerkezetigazolása
1983 Süliné Vargha Helga PKCS Aminosavak és peptidek alkilező sajátságú származékainak szintézise Kandidátusi
1984 Fábián Miklós Kapovits István könyvtár Néhány optikailag aktív spiroszulfurán előállítása ELTE Doktor
1984 Kapovits István Diaril-diaciloxi-spiroszulfuránok előállitása és tulajdonságai Kandidátusi/DSc
1985 Csanády György Medzihradszky Kálmán SZKT 425 Alkilező hatású enkefalin-származékok szintézise ELTE Doktor
1985 Szabó Dénes Kapovits István SZKT Öttagú és hattagú spirogyűrűs szulfuránok előállítása ELTE Doktor
1986 Hudecz Ferenc PKCS Új tipusú elágazó láncú polimerek szintézise, konformációja és immunrendszerre gyakorolt hatása Kandidátusi
1987 Kamal A. Mahmud SZKT Investigations on Pummerer reaction Kandidátusi
1987 Mamo Asgedom Sebestyén Ferenc SZKT 425 Peptidkeverékek szintézise és összetételének vizsgálata ELTE Doktor
1987 Medhen Zewdu Hollósi Miklós SZKT 425 Tioamidok és endotiopeptidek szintézise, kiroptikai tulajdonságai és térszerkezete ELTE Doktor
1988 Botyánszky János Süliné Vargha Helga PKCS Fenilalanin-mustár tartalmú α-MSH fragmensek szintézise ELTE Doktor
1988 Jalsovszky István SZKT Négyértékű kénatomot tartalmazó tián- és tiolánszármazékok sztereokémiája Kandidátusi
1989 Csámpai Antal Körmendy Károly SZKT 425 A szomszédcsoport-részvétel szerepe a brómalkil-ftalazinonok és kondenzált származékaik szubsztitúciós reakcióiban ELTE Doktor
1989 Mező Gábor Szekerke Mária PKCS Polilizin-gerincű, elágazó láncú polipeptidek szintézise és jellemzése terápiásan alkalmazható makromolekuláris hordozók kifejlesztése céljából Kandidátusi
1989 Orosz György Medzihradszky Kálmán PKCS Diaril-oxalátok vizsgálata a peroxi-oxalát kemilumineszcenciában ELTE Doktor
1989 Perczel András Kajtár Márton SZKT Peptidek és glikopeptidek szintézise és konformáció-vizsgálata ELTE értekezés
1990 Rábai József SZKT Új módszerek és reakciók a szulfuránkémiában: szintézis, átrendeződés, rezolválás Kandidátusi
1991 Lángné Kollát Emma Hollósi Miklós SZKT könyvtár Tioamid modellvegyületek szintézise, spektroszkópiai jellemzése és konformációvizsgálata ELTE Doktor
1991 Perczel András SZKT Peptidek és peptidszármazékok szintézise és térszerkezetvizsgálata elméleti és spektroszkópiai módszerek segítségével Kandidátusi
1991 Ürge László Hollósi Miklós SZKT 425 Glikozilezett és foszforilezett peptidek szintézise és konformáció-vizsgálata cirkulár dikroizmus spektroszkópiával ELTE Doktor
1993 Ángyán János SZKT Intramolekuláris kén-oxigén kölcsönhatások kvantumkémiai vizsgálata Kandidátusi
1993 Csámpai Antal SZKT Szomszédcsoport-részvétel brómalkil-ftalazinonok és kondenzált származékaik szubsztitúciós reakcióiban Kandidátusi
1993 Dibó Gábor SZKT Fehérjék szekvenciaanalízise: új elválasztástechnikai és végcsoport-meghatározási módszerek, a nukleáz P1 és S1 teljes szekvenciájának meghatározása Kandidátusi
1993 Kuti Miklós Kucsman Árpád? SZKT Spiroszulfurán prekurzor diarilszulfid- és diarilszulfoxid-karbonsavak előállítása és  reakciói ELTE Doktor
1993 Orosz György Peroxioxalát kemilumineszcencia: elmélet és gyakorlati alkalmazás Kandidátusi
1993 Szabó Dénes sZKT Különböző gyűrűtagszámú spiroszulfuránok és analóg szerkezetű szulfóniumsók előállítása és összehasonlító vizsgálata Kandidátusi
1993 Ürge László SZKT Glikopeptidek szilárdfázisú szintézise és a glikozilezés hatásának a vizsgálata Kandidátusi
1994 Bódi József Süliné Vargha Helga PKCS 425 Alfa-Melanotropin fragmens analógok szintézise receptorvizsgálatok céljára
1995 Kotschy András Hajós György SZKT Kondenzált azóliumsók szelektív felnyílása és továbbalakítása Kandidátusi
1995 Farkas Ödön SZKT 425 A potenciális energiafelület koncepciójának szerves kémiai alkalmazásai Kandidátusi
1997 Bogdán Katalin Hudecz Ferenc PKCS A M. tuberculosis 38kDa és 16 kDa fehérjéiből származó funkcionális T sejt epitópok lokalizálása és szerkezei módosítása szintetikus peptidek és elágazó láncú polipeptidek segíségével PhD
1997 Uray Katalin Hudecz Ferenc PKCS Mucin fehérjék epitópszerkezetének vizsglata szintetikus peptidek és mucinspecifikus monoklonális ellenanyagok  felhssználásával PhD
1998 Bősze Szilvia Hudecz Ferenc PKCS könyvtár Interleukin 6 hatásáért felelős régiók vizsgálata szintetikus peptidekkel PhD
1998 Likó Zsuzsanna Süliné Vargha Helga PKCS 425 Fémkötô ligandumot tartalmazó peptidszármazékok és ciklusos kollagénfragmensek szintézise a IV. típusú kollagenázok szelektivitásának vizsgálata PhD
1998 Vass Elemér Ruff Ferenc SZKT O–S(IV)–O és N–S(IV)–O axiális kötésrendszerű spiro-λ4-szulfánok hidrolízisének mechanizmusa PhD
1999 Khlafulla, M. Abdulrahim Szókán Gyula SZKT Derivation and its application in chiral performance liquid chromatography of amino acids and peptides PhD
1999 Krizsán Krisztina Szókán Gyula SZKT könyvtár A festő buzér (Rubia tinctorum) antrakinonszármazékainak vizsgálata PhD
1999 Nagy Ildikó Hudecz Ferenc PKCS Polimer polipeptidek és jelpeptid konjugátumaik kölcsönhatása modell membránokkal PhD
1999 Somogyi László Hollósi Miklós SZKT Cirkuláris dikroizmus spektoszkópia alkalmazása királis koronaéterek enantiomer-felismerésének vizsgálatában PhD
2000 Szabó András Csámpai Antal SZKT Kondenzált piridazinonok elôállítása és anhidridekkel kiváltott reakcióik PhD
2000 Szlávik Zoltán Rábai József SZKT könyvtár Fordított fluoros amfifilek szintézise PhD
2001 Ádám Tibor Ruff Ferenc SZKT könyvtár (Acilamino)-spiro-λ4-szulfánok és gyűrűs szulfóniumsók egyensúlya és hidrolízisének mechanizmusa PhD
2001 Kiss László Rábai József SZKT Fluorofil vegyületek tervezése és szintézise  PhD
2001 Varga Jenő Szabó Dénes SZKT Optikailag aktív szulfóniumsók szintézise PhD
2002 Csihony Szilárd Horváth T. István SZKT Kétfázisú katalizátorok alkalmazása szerves szintézisekben PhD
2002 Illyés Eszter Sebestyén Ferenc SZKT könyvtár XWS motívumot tartalmazó oligopeptidek szintézise és kemotaktikus tulajdonságai vizsgálata PhD
2003 Jákli Imre Perczel András FMKCS könyvtár Alkalmazott számítástechnikai eszközök a peptidek és fehérjék térszerkezet vizsgálatában PhD
2003 Mihala Nikolett Süliné Vargha Helga PKCS könyvtár Peptidszintetikus módszertani vizsgálatok és szerkezet-hatás közötti összefüggések felderítése tumor metasztázisban szerepet játszó nagytagszámú peptidek esetében PhD
2003 Szarvas Szilvia Szókán Gyula SZKT Hollósi Miklós SZKT Racém vegyületek nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiája királis detektálással PhD
2004 Mucsi Zoltán Perczel András FMKCS Orosz György PKCS könyvtár Proteáz-inhibitorok modellezése, szintézise és szerkezetvizsgálata PhD
2004 Reményi Judit Hudecz Ferenc PKCS 425 Daunomicin tartalmú konjugátumok kémiai és biológiai jellemzése PhD
2004 Gáspári Zoltán Perczel András FMKCS Kisméretű szerinproteáz-inhibitorok vizsgálata NMR-spektroszkópiai és bioinformatikai módszerekkel PhD
2004 Nagy Péter Ruff Ferenc SZKT Diaril-acilamino-klór-l4-szulfánok és diaril-acilamino-szulfóniumsók szerkezete és hidrolízisének mechanizmus PhD
2005 Skribanek Zsolt Hudecz Ferenc PKCS A tömegspektrometria alkalmazása peptidkémiai problémák megoldásában PhD
2005 Szabó Rita Hudecz Ferenc PKCS 425 Polilizin gerincű polipeptidek biológiai hatásának vizsgálata in vitro, csillós egysejtű és egér modellsejteken PhD
2005 Windberg Emôke Hudecz Ferenc PKCS Mucin-2 fehérjéből származó epitóppeptidek szerkezetének vizsgálata kombinatorikus megközelítéssel PhD
2005 Czajlik András Perczel András FMKCS könyvtár Biológiailag aktív oligopeptidek szerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiai módszerekkel PhD
2005 Gombosuren Naran Dibó Gábor SZKT könyvtár Improved methods for the generation, analysis and screening of combinatorial libraries PhD
2006 Tugyi Regina Hudecz Ferenc PKCS A kémiai szerkezet módosításának hatása epitóp peptidek enzimatikus stabilitására PhD
2006 Bálint Ana-Maria Rábai József SZKT könyvtár Fluoros aminok, -éterek és -ketálok szintézise és fizikai tulajdonságainak vizsgálata PhD
2006 Ligeti Melinda Magyar Anna PKCS könyvtár Nociceptin származékok szintézise receptor-ligand kötődési vizsgálatok céljára PhD
2006 Szalay Luca Hollósi Miklós SZKT Szupramolekuláris komplexek kiroptikai tulajdonságai és térszerkezete
2006 Tüdős Éva Hudecz Ferenc PKCS Szekvencia és térszerkezet bioinformatikai vizsgálata fehérjékben PhD
2007 Bánóczi Zoltán Hudecz Ferenc PKCS könyvtár Enzimaktiváló és enzimszubsztrát peptidek, valamint tumorellenes szer célbajuttatása sejtpenetráló peptidekkel PhD
2007 Beke Tamás Perczel András FMKCS könyvtár A Theoretical Study on the Stereochemical Properties of beta-Amino Acids and beta-Peptides PhD
2007 Farkas Viktor Majer Zsuzsa SZKT Hollósi Miklós SZKT könyvtár Koronaéter és ciklopeptid alapú komplexek vizsgálata PhD
2008 Kalászi Adrián Farkas Ödön SZKT könyvtár Konformációs flexibilitás és 3D QSAR PhD
2008 Kocsis László Medzihradszky Kálmán PKCS Orosz György PKCS könyvtár Új szintézis stratégia kidolgozása a szilárdfázisú peptidszintézisben PhD
2008 Móricz Ágnes Horváthné Otta Klára SZKT Néhány mikotoxin hatásmechanizmusának vizsgálata BioAréna rendszerben PhD
2008 Szabó Sándor Géza Iván Béla SZKT Poli(N,N-dimetil-akrilamid)-l-poli(dimetilsziloxán) amfifil kotérhalók PhD
2008 Szíjjártó Csongor Rábai József SZKT Fluoros felszínű nanorészecskék és katalizátorok szintézise, jellemzése és alkalmazhatósági területeinek vizsgálata PhD
2009 Kovács Orsolya Iván Béla SZKT könyvtár Új lineáris, ojtásos és csillag polimerek szintézise kváziélő atomátadásos gyökös polimerizációval PhD
2009 Bartos Ádám Uray Katalin PKCS Hudecz Ferenc PKCS könyvtár Biológiailag aktív peptidek oldékonyságának növelése oligoetilénglikol származékokkal PhD
2009 Jakab Annamária Mező Gábor PKCS könyvtár Szintetikus antigének és tumorellenes hatású biokonjugátumok szintézise és vizsgálata PhD
2009 Molnárné Szöllősi Éva Dibó Gábor SZKT könyvtár A humán szérum alfa1-savanyú glikoprotein oligoszacharid szerkezetének vizsgálata PhD
2009 Bai Katalin Boglárka Mező Gábor PKCS könyvtár Hatóanyagok irányított célbajuttatására alkalmazott biokonjugátumok szintézise és vizsgálata PhD
2009 Horváti Kata Bősze Szilvia PKCS könyvtár Mycobacterium tuberculosis immundomináns fehérjéiből származtatható mesterséges peptidantigének, valamint antituberkulotikum konjugátumok szintézise és in vitro aktivitásuk vizsgálata PhD
2009 Hudáky Ilona Ágnes Perczel András FMKCS könyvtár Fehérjeszakaszok és peptidek térszerkezeti elemzése PhD
2009 Kali Gergely Áron Iván Béla SZKT Metakrilsav alapú amfifil polimer kotérhálók és gélek előállítása, szerkezeti analízise és duzzadási tulajdonságaik PhD
2009 Pálfi Villő Katalin Perczel András FMKCS könyvtár Self-assembling nanosystems: Collagen, an escape strategy from plaque formation PhD
2010 Fábos Viktória Horváth István Tamás SZKT könyvtár A gamma-valerolakton, és előállítása a levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezésével PhD
2010 Miklán Zsanett Hudecz Ferenc PKCS könyvtár Tumor ellenes hatóanyagok konjugátumai sejtpenetráló és célba juttató peptidekkel: Szintézis, kémiai és in vitro biológiai jellemzés PhD
2010 Bacsa Bernadett Dibó Gábor SZKT Mező Gábor PKCS könyvtár Mikrohullámú szintézismódszerek kidolgozása peptidek előállítására PhD
2010 Mehdi Hasan Horváth István Tamás SZKT Zöld katalitikus rendszerek vizsgálata és alkalmazása PhD
2010 Mezey Péter Iván Béla SZKT Poli (N,N-dimetil-akrilamid)-l-poliizobutilén amfifil kotérhálók előállítása, szerkezeti jellemzése és nanohibridjeik PhD
2010 Mika László Tamás Horváth István Tamás SZKT A butadién metoxikarbonilezésének mechanizmusvizsgálata in situ spektroszkópiával és vízoldható foszfinligandumok szintézise PhD
2010 Pálfi Viktória Iván Béla SZKT Karboxil végcsoporttal rendelkező poliizobutilén szintézise és reakciói PhD
2010 Szabó Ildikó Mező Gábor PKCS GnRH-III származékok szintézise a tumorellenes hatás fokozása céljából PhD
2011 Borsodiné Komáromi Anna Novák Zoltán SZKT könyvtár Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók fejlesztése PhD
2011 Nemes Anikó Szabó Dénes SZKT könyvtár Fluorozott építőelemek előállítása és szintetikus alkalmazása PhD
2011 Kiss Róbert Perczel András FMKCS könyvtár A kalpasztatin szerkezeti, dinamikai jellemzése és kötődés vizsgálata NMR spektroszkópiával PhD
2011 Láng András Perczel András FMKCS Komplement kontroll modulok vizsgálata NMR-spektroszkópiával PhD
2011 Orbán Erika Hudecz Ferenc PKCS Hatóanyag-tartalmú peptid-konjugátumok előállítása és in vitro tumorellenes hatása PhD
2012 Lőrincz Krisztián Viktor Kele Péter SZKT Kotschy András SZKT könyvtár Új eljárások fejlesztése 1,2,3-triazolok szintézisére PhD
2012 Pohl Gábor Perczel András FMKCS könyvtár Kis modellpeptidek térszerkezet-vizsgálata elméleti kémiai és mátrixizolációs módszerekkel PhD
2012 Kovácsné Ángyán Annamária Franciska Gáspári Zoltán FMKCS könyvtár Fehérjék térszerkezetének és evolúciójának vizsgálata a mozgékonyság tükrében PhD
2012 Nagy Krisztina Kele Péter SZKT Kotschy András   könyvtár Fluoreszcens szenzor- és jelzőmolekulák szintézise és vizsgálata PhD
2012 Szanka István Iván Béla SZKT Funkciós csillag és hiperelágazásos polimerek előállítása kváziélő atomátadásos gyökös polimerizációval PhD
2012 Fodor Csaba Iván Béla SZKT Poli(N-vinil-imidazol)-l-politetrahidrofurán amfifil polimer kotérhálók és gélek PhD
2013 Csapó Ágnes Rábai József SZKT könyvtár Fluoros organoszilánok Pd-katalizált keresztkapcsolási reakciói PhD
2013 Szarka Györgyi Éva Iván Béla SZKT A poli(vinil-klorid) környezetileg előnyös termooxidatív átalakítása PhD
2013 Verebélyi Klára Iván Béla SZKT Karbokationos és atomátadásos gyökös polimerizációs reakciók benzotrifluorid oldószerben PhD
2014 Babos Fruzsina Magyar Anna PKCS könyvtár Fehérje alapú módszerek a Rheumatoid arthritis kimutatására PhD
2014 Durkó Gábor Jalsovszky István SZKT könyvtár Kubánvázas vegyületek átrendeződési reakcióinak vizsgálata PhD
2014 Herner András Kele Péter könyvtár Bioortogonális jelzésre alkalmas azid tartalmú fluorogén jelzővegyületek tervezése, előállítása, tesztelése PhD
2014 Kovács Szabolcs Novák Zoltán SZKT könyvtár Új réz-vas katalizátor és benzin prekurzor kifejlesztése és alkalmazása heterociklusok szintézisében PhD
2014 Rovó Petra Perczel András FMKCS könyvtár Trp-cage miniproteins structure, dynamics and folding PhD
2014 Szalainé Ágoston Bianka Ildikó Perczel András SZKT Tompa Péter Analysis of structure and function of the intrinsically disordered dehydrin ERD14 PhD
2014 Szanka Amália Iván Béla SZKT Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása PhD
2014 Tolnai Gergely László Novák Zoltán SZKT Aromás és heteroaromás acetilének szintézise palládium-katalizált reakciókkal PhD
2015 Hegedüs Rózsa Mező Gábor PKCS Tumorellenes hatóanyagtartalmú peptidhormon származékok szintézise és vizsgálata PhD
2015 Szabó Fruzsina Novák Zoltán SZKT Karbonilvegyületek előállítása C-H kötés aktiválásán keresztül vizes közegű oxidatív eljárásokkal PhD
2016 Szabados Hajnalka Uray Katalin PKCS Bősze Szilvia PKCS Hólyagos autoimmun bőrbetegségek immundomináns fehérjéinek epitóp térképezése PhD
   
  kandidátusi értekezések