Állami kitüntetések

 

Kossuth-díj és Széchenyi-díj

Kossuth-díj (1993-tól csak kulturális, művészeti tevékenyégért) vagy Széchenyi-díj (1990 előtt Állami díj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el.

 

Kossuth díj (1993-től csak kulturális, művészeti tevékenységért)

 

1955   Dr. Bruckner Győző

1953    Dr. Müller Sándor

1949    Dr. Bruckner Győző

 

Széchenyi díj (1990-től, előtte Állami dij)

 

2006    Dr. Messmer András

2002    Dr. Furka Árpád

1996    Dr. Kapovits István, Dr. Kucsman Árpád, Dr. Ruff Ferenc (megosztva)

1970    Dr. Bajusz Sándor, Dr. Kisfaludy Lajos, Dr. Medzihradszky Kálmán (megosztva)

 

Munka Érdemrend

 

1963    Dr. Bruckner Győző

 

Munka Érdemrend arany fokozat

 

1970    Dr. Bruckner Győző

 

Magyar Érdemrend középkeresztje (1992-2011 Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje)

 

2012    Dr. Náray-Szabó Gábor 

1998    Dr. Medzihradszky Kálmán

 

Eötvös Loránd díj (Minisztertanács, 1973-tól, újralapítva 1991)

 

1973    Dr. Bruckner Győző

 

Eötvös József díj (Oktatási Miniszter, 1999-től)

  

Az Eötvös József-díj azoknak a kiemelkedő munkát végző óvodai, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.

 

2005    Dr. Medzihradszky Kálmán

 

Apáczai Csere János-díj (Oktatási Miniszter)  

Az Apáczai Csere János-díj óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusok és főiskolai, egyetemi oktatók részére kiemelkedő oktatási-nevelési munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért adományozható.

 

2016    Deckerné dr. Majer Zsuzsa

 

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett  (Oktatási Miniszter)  

A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett a felsőoktatási intézményben dolgozóknak (oktatók és egyéb alkalmazottak) kiemelkedő munkája elismerésére adományozható.

 

1992    Dr. Kucsman Árpád

 

Széchenyi Professzori ösztöndíj (Művelődési és közoktatásügyi Miniszter)

 

2001              Dr. Majer Zsuzsa

1999              Dr. Mező Gábor

Dr. Rábai József

1998              Dr. Perczel András

1997              Dr. Hudecz Ferenc

 

Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj

 

2009              Dr. Novák Zoltán

2006              Vácziné Dr. Schlosser Gitta

 

---------------------------------------------

 

MTA díjak, kitüntetések

 

MTA Akadémiai Díj

Az 1960-ban alapított Akadémiai Díjat az MTA Elnöksége adományozza évente 10-12 kiemelkedő tudományos tevékenységet végző, kutatónak vagy kutatócsoportnak az utolsó öt évben elért, már értékelhető kutatási eredmény, szakkönyv, publikáció, közlemény elismerésére.

 

2008              Dr. Hajós György

1999              Dr. Furka Árpád

1996              Dr. Hollósi Miklós, Dr. Hudecz Ferenc (megosztva)

1986              Dr. Kajtár Márton

1975              Dr. Kucsman Árpád, Dr. Kapovits István, Dr. Ruff Ferenc (megosztva)

1962              Dr. Medzihradszky Kálmán

 

MTA Akadémiai Ifjúsági Díj

Az Akadémiai Ifjúsági Díj célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes fiatal kutatók  elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása.

 

2015             Vácziné Dr. Schlosser Gitta

2008             Dr. Bánóczi Zoltán

2006             Dr. Harmath Veronika

2000             Dr. Bősze Szilvia

 

Eötvös József koszorú (MTA)

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége az 1992. decemberi rendkívüli közgyűlés határozatának nyomán 1/1993. számú határozatával a kiemelkedő tudományos életmű elismerésére „Eötvös József-koszorú” elnevezéssel kitüntetést alapított.

 

2000              Dr. Kucsman Árpád

 

Zemplén Géza fődíj (MTA Kémiai Osztály)

Kimagasló hazai szintetikus szerves kémiai kutatások elismerésére alapitott az MTA, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Ipari Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Gyógyszeripari Egyesülés és a Magyar Kémikusok Egyesülete 1983-ban. Két fokozata van: fődíj, valamint díj, amelynél a korhatár a 40 életév. A díjak átadására évente egy alkalommal kerül sor. A díj összege évente változó a Kuratórium által meghatározott összeg..

 

2016                          Dr. Rábai József

2005              Dr. Hudecz Ferenc

1995              Dr. Pintér István

1994              Dr. Löw Miklós

1987             Dr. Kucsman Árpád

1985             Dr. Messmer András

 

Zemplén Géza Ifjúsági díj (MTA Kémiai Osztály)

 

2014              Dr. Bánóczi Zoltán

2009              Dr. Novák Zoltán, Dr. Novák Tibor (megosztva)

2006              Dr. Uray Katalin

1996              Dr. Perczel  András 

1986             Dr. Hajós György

 

Bruckner Győző díj (MTA Kémiai Osztály/Richter G. Nyrt)

 

2014             Dr. Hajós György

2012              Dr. Mező Gábor

2008              Dr. Hudecz Ferenc

2004              Dr. Medzihradszky Kálmán

1999              Dr. Kajtár Márton poszhumusz, Dr. Kucsman Árpád (megosztva)

 

Bruckner Győző ifjúsági díj (MTA Kémiai Osztály/Richter G. Nyrt)

 

2005              Dr. Bősze Szilvia

 

Bolyai János kutatási ösztöndíj (MTA)

A Kormány – a Magyar Tudományos Akadémia elnökének kezdeményezése nyomán – 1997-ben rendeletben hozta létre a Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat.

A Bolyai-ösztöndíj a fiatal (kezdetben 40, 2002-től 45 év alatti), tehetséges kutatók anyagi támogatására, „a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére” létesült. Az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, a MTA elnöke által létrehozott, Kuratórium ítéli oda nyilvános pályázati rendszerben. A Kuratórium megalakulása (1998) óta évente hirdeti meg a Bolyai ösztöndíjat, amely egy, két, vagy három éves időtartamra nyerhető el.


2015              Dr. Horváti Kata

2011              Vácziné Dr. Schlosser Gitta

Dr. Novák Zoltán

2009              Dr. Bánóczi Zoltán

2001              Dr. Bősze Szilvia

                        Dr. Uray Katalin

1998              Dr. Mező Gábor

 

Bruckner termi előadó  (MTA Kémiai Tudományok Osztálya)

 

Az MTA Kémiai Tudományok osztály, Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottság előadássorozata. Havonta két előadó meghivására kerül sor (senior és junior)az ELTE TTK Bruckner Győző szerves kémikus akadémikusról elnevezett termében kerül sor.

 

2016              Dr. Rábai József

2015              Dr. Horváti Kata

2014              Dr. Kocsis László Lajos

Dr. Nemes Anikó

Gálné Dr. Babos Fruzsina

Dr. Csámpai Antal

Dr. Bánóczi Zoltán

Csapó Ágnes

2013              Dr. Nemes Anikó

2010              Dr. Horváti Kata

2009              Dr. Mező Gábor

Dr. Bartos Ádám

2006              Dr. Bánóczi Zoltán

2005              Dr. Bősze Szilvia

Dr. Tugyi Regina

2004              Dr. Kocsis László

                        Dr. Perczel András

2003              Dr. Mucsi Zoltán

2002              Dr. Mező Gábor

                        Dr. Pintér István

2001              Dr. Kóczán György

                        Dr. Hajós György

2000              Dr. Szabó Dénes

1996              Dr. Hudecz Ferenc

--------------------------


 

Az ELTE kitüntetései

 

Eötvös-gyűrű

Eötvös-gyűrű adományozható kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként annak a közalkalmazottnak, akinek közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulására tekintettel szűnt meg.

 

2008                    Dr. Medzihradszky Kálmán

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozható: a) az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek (a rektor, a dékánok, a kari főigazgatók és e személyek helyettesei, valamint a gazdasági főigazgató és a főtitkár) megbízatásuk lejártakor; b) több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak, valamint egyetemi docenseknek és más vezető beosztású dolgozóknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonyuk nyugdíj-jogosultságukra tekintettel szűnt meg.

 

2011             Dr. Hudecz Ferenc

 

Pro Universitate Emlékérem (2004-ig)

 

2003              Dr. Sebestyén Ferenc 

2002              Dr. Szókán Gyula

1985             Dr. Kucsman Árpád

 

Pro Universitate Emlékérem arany fokozat (2005-től)

Pro Universitate Emlékérem arany fokozata adományozható vezetői tevékenységük elismeréseként az Egyetem következő kimagasló munkát végző vezetőinek: intézetigazgatók, tanszékcsoport-vezetők, tanszékvezetők, más önálló szervezeti egységek vezetői részére több cikluson keresztül, illetve huzamosan, de mindkét esetben legalább tíz éven át végzett vezetői munkájukért.

 

2008              Dr. Jalsovszky István

 

Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozat (2005-től)

Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább húsz éves kiemelkedő tevékenységükért.

 

2016              Dr. Dibó Gábor

2011              Molnár Margit

2008              Deckerné Dr. Majer Zsuzsanna

1997              Dr. Kucsman Árpád    

 

Pro Universitate Emlékérem bronz fokozat (2005-től)

Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább tíz éves kiemelkedő tevékenységükért.

 

2014              Dr. Szabó Dénes   

 

Trefort Ágoston Emléklap

 Trefort Ágoston Emléklap adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

 

2012              Kiskó Mária

2011              Zaláné Szabó Edit

2008              Somogyi Éva

2002              Faragó Andrásné 

Dr. Barkács Katalin

1998              Molnár Margit

 

ELTE TTK Természettudományos Díj

 

1999              Dr. Hudecz Ferenc 

1997              Dr. Perczel  András 

1990              Dr. Hollósi Miklós 

 

                                            

Eötvös Collegiumért emlékérem (Eötvös Collegium)

Az Eötvös Collegium kurátora az igazgató javaslata alapján a kuratórium támogatásával — a régebbi collegiumi gyakorlatot felelevenítve — az őszi ünnepi közgyűlésen Eötvös Collegiumért emlékérmet adományoz a Collegium önzetlen támogatóinak három kategóriában: “külfilosz”, azaz nem collegista, “öreg collegista”, azaz korábban végzett növendék és “távozó collegista”, azaz a Collegiumból kiköltöző collegista.

 

2016              Dr. Hudecz Ferenc 

2012              Dr. Rovó Petra 

 

-----------

A Tudományos Diákköri kitüntetések

                                                       

Pro Scientia (Művelődési Miniszter/MTA elnök)

 

1995                          Dr. Hudecz Ferenc

Dr. Perczel  András 

1993             Dr. Perczel  András 

 

Mestertanár Aranyérem (Országos Tudományos Diákköri Tanács)
A Mestertanár Aranyérem kitüntetés teljes értékű jogelődje az 1997-ig adományozott Téma-vezető Mester és Iskolateremtő Mestertanár elismerés (elismerő oklevél és az OTP Bank Rt. Fáy András Alapítványának díja).

 

2013             Dr. Barkács Katalin

2007              Dr. Iván Béla
 

Tudományos Diákköri Érem (ELTE TTK)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara a “TDK-érmet” a Karon folyó tudományos diákköri munkában több éve kimagasló eredménnyel résztvevő oktatók, kutatók, valamint külső intézményekben dolgozók munkájának elismerésére hozta létre.

 

2014              Dr. Novák Zoltán

2007             Dr. Rábai József

2001             Dr. Barkács Katalin

2000              Dr. Iván Béla
1997             Dr. Kapovits István

 

-----------------------

Alapítványi, egyesületi kitüntetések, díjak

 

Pázmány Péter felsőoktatási díj (Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány)

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványt 1990-ben hozta létre a művelődési miniszter az oktatás, a kultúra és a tudomány területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségek elismerésére hat kategóriában: felsőoktatás, kutatás, közoktatás, közművelődés, a határon túli magyar kultúra ápolása, esszéírás.

 

2008              Dr. Medzihradszky Kálmán

 

Bolyai János Díj (Bolyai János Díj Alapítvány)

Civil kezdeményezésre 1997-ben létrehozott elismerés, amely tudományterülethez nem köthető.  Olyan személynek adományozható, aki nemzetközi szinten is kimagasló eredményt ért el a tudományos kutatás, fejlesztés, utánpótlás-nevelés területén, valamint ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben való hasznosítása terén. Először 2000-ben adták ki.

2011              Dr. Perczel András

 

Junior Prima Díj (Prima Primissima Alapítvány)

A Prima Primissima életre hívói 2007-ben úgy döntöttek, hogy önálló díjjal kívánják jutalmazni a fiatal korosztály köréből azokat, akik a jók között is a legjobbak. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó harminc év alatti fiatalok először 2007-ben vehették át a minden évben odaítélt Junior Prima Díjat.

 

2008                    Dr. Bánóczi Zoltán

 

Nők a Tudományért Magyar Ösztöndíj (L’Oréal-UNESCO)

A magyarországi UNESCO bizottság támogatásával, fiatal kutatónők tudományos karrierjének támogatására nyújtott dij, amelyet Magyarországon 2003 óta adományoznak egyetemen vagy a Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben kutatást végző munkatársaknak – életkoruk szerin két kategóriában; 35 év alatt, illetve 45 év alatt. A program fővédnöke a MTA.

 

2004                     Vácziné Dr. Schlosser Gitta

 

Kajtár Márton-díj (Kajtár Márton Alapítvány)

A tehetséges diplomamunkások, doktorjelöltek, illetve már jelentősebb eredményeket elért fiatal kutatók szakmai elismerésére, támogatására létrehozott díj.

 

2015              Dr. Horváti Kata 

2013              Dr. Novák Zoltán

Dr. Rovó Petra

 

Kisfaludy Lajos publikációs díj (Kisfaludy Lajos Alapítvány)

A díj a gyógyszerkutatással kapcsolatos, nemzetközi folyóiratban megjelent nívós publikációt kiván elismerni, évente pályázat alapján fiatal (38 év alatti) kutatók számára.

 

2016              Enyedi Kata Nóra, I. hely

         Dr. Nemes Anikó

2015              Dókus Levente III.hely

            Knapp Krisztina, oklevél

2014              Babos Fruzsina, II. hely

                        Rovó Petra, III.hely

2013              Hegedűs Rózsa, II. hely

                        Dr. Horváti Kata, II.hely

2012              Dr. Orbán Erika, I. hely

2011              Dr. Láng András, I. hely

2010              Dr. Szabó Ildikó, I. hely

2009              Bai Katalin, I. hely

2008              Dr. Bánóczi Zoltán

2006              Dr. Szabó Rita

                        Tugyi Regina

2005              Kocsis László

2004              Reményi Judit

                        Farkas Viktor

                        Schlosser Gitta

2003               Kóczán György              

                         Illyés Eszter

2001              Deckerné dr. Majer Zsuzsanna

                        Dr. Mihala Nikolett

2000              Dr. Uray Katalin

1999              Dr. Bősze Szilvia

1998              Dr. Bódi József

                        Dr. Orosz György

1996              Dr. Mező Gábor

 

Magyar Kémikusok Egyesülete díjai

 

Egyesületi Nívódíj (2003-tól)

Konkrét célteljesítményekért, például egyesületi rendezvények megszervezésében történt kiemelkedő munkáért.

 

2014              Dr. Rábai József

2012              Dr. Perczel András

2010              Dr. Náray-Szabó Gábor

2006              Dr. Horváth István Tamás, Dr. Mika László (megosztva)

 

Than Károly emlékérem (1957-től)

MKE tag számára adományozható, aki az egyesületi élet fejlesztésében több éven át kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.

 

1997              Dr. Náray-Szabó Gábor

 

Náray-Szabó István Tudományos Díj (1994-től)

A kémia tudományában kiemelkedő munkásság elismeréseként.

 

2008             Dr. Kucsman Árpád 

2001              Dr. Lőw Miklós

                                                                                                    

Cornides István díj (MKE Tömegspektrometriai Társaság, 2011-től)

 

2015                          Vácziné Dr. Schlosser Gitta

 

-----------------

Nemzetközi kitűntetések, díjak

 

Scheele-emlékérem (Svéd Tudományos Akadémia)

 

1947              Dr. Bruckner Győző

 

Heyrovsky-aranyérem (Csehszlovák Tudományos Akadémia)

 

1982              Dr. Medzihradszky Kálmán 

 

Joseph Rudinger Lecture Award  (European Peptide Society)

 

2002              Dr. Medzihradszky Kálmán, Dr. Bajusz Sándor (megosztva)

 

Pro European Peptide Society Award (European Peptide Society)

 

2016              Dr. Hudecz Ferenc

2014              Dr. Medzihradszky Kálmán 

2008              Dr. Hudecz Ferenc

 

Marie Skłodowska-Curie actions - Research Fellowship (EU)

 

2007                          Vácziné Dr. Schlosser Gitta

 

Award for Service (European Association for Chemical and Molecular Sciences)

 

2011              Dr. Náray-Szabó Gábor 

 

Thieme Chemistry Journal Award

 

2012              Dr. Novák Zoltán