Nyitólap
Munkatársak
Oktatás
Kutatás
Alapítványok
Egyebek

ELTE-MTA Fehérjemodellező Kutatócsoport

ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport

BSc évfolyamdolgozati témák

A Szerves Kémiai Tanszék, az ELTE-MTA Fehérjemodellező Kutatócsoport és az ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport gondozásában

Az intézetre vonatkozó teljes lista és a formai követelmények megtalálhatók a www.chem.elte.hu oldalon az Oktatás menüpontban.
 • Bősze Szilvia (ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoprt)
  • A Mycobacterium tuberculosis dormanciájában szerepet játszó fehérjék és funkciójuk
  • A Mycobacterium tuberculosis fertőzöttség kimutatására alkalmas módszerek áttekintése, új kutatási irányok
  • A Mycobacterium tuberculosis túlélési stratégiájában nélkülözhetetlen célfehérjék definiálásának módszerei
  • Új antituberkulotikus hatású molekulák keresésének stratégiái
  • A Mycobacterium tuberculosis elleni új, lehetséges vakcina fejlesztésének stratégiái
  • Az antituberkulotikumok szelektiv célbajuttatasanak lehetséges módszerei, stratégiai
 • Csámpai Antal
  • Enantioszelektív organokatalízis.
  • Királis Lewis savak által katalizált Diels-Alder reakciók.
  • Királis Lewis savak által katalizált 1,3-dipolaris cikloaddíciós reakciók
 • Dibó Gábor
  • Mikrohullámmal kiváltott szerves szintézisek
  • A gyógyszerfelfedezés kombinatorikus kémiai módszerei
  • A metaboloma feltérképezése
  • A kémiai biológia alkalmazása a proteomikában
 • Farkas Ödön (KIL)
  • Szerves kémiai reakciók modellezése elméleti módszerekkel.
  • Szerkezet-hatás összefüggés: történet, módszerek, alkalmazások.
  • Optimálási eljárások kémiai alkalmazásai
 • Farkas Viktor (KSzL)
  • Fehérjék térszerkezetének modellezése peptidekkel
  • Királis koronaéterek alkalmazási lehetőségei
 • Gáspári Zoltán (SzKBL)
  • Dinamikát tükröző fehérjeszerkezeti sokaságok számítása
  • Fehérjeszerkezetek összehasonlítása
  • Tervezett fehérjék szerkezete
  • Fehérjék feltekeredésének alapelvei
 • Harmat Veronika (SzKBL)
  • A peptidkötés hidrolízise: proteáz családok összehasonlító szerkezetvizsgálata
  • Proteázok gátlása: természetes és szintetikus inhibitorok, szerkezet-hatás összefüggések
  • Fehérjekrisztallográfia a gyógyszertervezésben
  • A kristályszerkezet jóslása
  • Időfüggő krisztallográfia - molekuláris mozi
  • Miben különbözik a térszerkezet oldatban és kristályos fázisban?
 • Iván Béla
  • Funkciós makromolekulák
  • Dendrimerek és hiperelágazásos polimerek: a környezetbarát festékektől a rákellenes gyógyszerekig
  • Nanoszerkezetű amfifil polimer kotérhálók
  • Speciális szerkezetű makromolekulák kváziélő karbokationos polimerizációval
  • Kváziélő gyökös polimerizáció és alkalmazásai
  • Poliplexek: szintetikus polimer hordozók a génsebészetben (DNS és RNS poliplexek)
  • Makromolekuláris nanohibridek, mint a jövő anyagai
  • Intelligens makromolekuláris anyagok
  • Méretkizárásos kromatográfia polimerek analízisére
  • Környezetbarát makromolekulák
  • Szintetikus polimerek a gyógyászatban
  • Vezető polimerek
 • Jalsovszky István (SzSzL)
  • Kollarének szintézise és tulajdonságai
  • Helicének szintézise és tulajdonságai
  • Kubánvázas vegyületek szintézise és tulajdonságai
 • Magyar Anna (ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoprt)
  • Különböző fehérjék szerepe a rheumatoid arthritis kialakulásában
  • Opioid peptidek szerkezet-hatás közti vizsgálata
 • Majer Zsuzsa (KSzL)
  • Szerves ligandumot tartalmazó két magvú ródium komplexek szerkezete, előállítása
  • Szerves ligandumot tartalmazó molibdén - egy és két magvú - komplexek szerkezete, előállítása
  • Szerves ligandumot tartalmazó két magvú ruténium komplexek szerkezete, előállítása
  • β-homoaminosavat tartalmazó peptidek, ciklopeptidek stabilitása (hőmérséklet-, oldószer-, és időfüggés; sav-bázis érzékenység)
  • A fehérjék UV-érzékenysége
  • Szabad tiol csoportok kimutatása kémiai reagensekkel / spektroszkópiai módszerekkel
  • Bioszenzorok: UV fénnyel elősegített felületi immobilizálás
  • Bergman-féle cikloaromatizáció jelentősége
  • Enediin-típusú antibiotikum(ok) jellemzése
  • Aranybányászat: Verespataknál alkalmazni kívánt módszer leírása és összevetése más lehetséges nemesfém kinyerési eljárásokkal.
  • Elektromos kisülések tanulmányozása, kémiai vonatkozásai és alkalmazhatósága a mindennapi életben.
 • Mező Gábor (ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoprt)
  • Hatóanyagok kémiai kapcsolása hordozó molekulákhoz
  • Hatóanyagok sejtbe juttatása peptidekkel.
  • GnRH szarmazékok mint potencialis tumorellenes hatasú irányító molekulák.
  • A tuftsin és analógjainak szerepe a tumor terápiában.
 • Náray-Szabó Gábor (SzKBL)
  • Enzimatikus foszfátészter hidrolízis kvantumkémiai vizsgálata
 • Novák Zoltán (ASL)
  • Keresztkapcsolási reakciók
  • Rézkatalizátorok alkalmazása C-C, C-N, C-O kötés kialakításában
  • Arany-katalízis
  • Indium-katalizált folyamatok
  • Vas-katalizátorok alkalmazása szerves szintézisekben
  • Litium-organikus vegyületek alkalmazása enantioszelektiv szintézisekben
  • Hordozóra választott átmenetifém-katalizátorok alkalmazása szerves szintézisekben
  • Domino reakciók
  • Tandem katalízis
  • Komplex természetes vegyületek totálszintézise
  • Szintézisstratégiák tervezése
  • Aszimmetrikus autokatalizis és aszimmetria erősítés
  • Aszimmetrikus organokatalízis
  • C-H aktiválás
  • Névreakciók szerves szintézisekben
  • Mechanizmus problémák
  • Molekuláris motorok, rotorok és gépek
  • Bioaktiv heterociklusok
 • Perczel András (SzKBL)
  • Fehérjék szerkezetének és dinamikájának vizsgálata NMR-spektroszkópiával
  • Fehérjeszerkezeti építőkövek kvantumkémiai vizsgálata
  • Fehérjék aggregációja
  • Fehérjestabilizáló kölcsönhatások elemzése
  • Polipeptidek és fehérjék térszerkezetének jellemzése
 • Pintér István
  • Egyszerű cukrok arilhidrazonjainak regio- és sztereospecifikus átalakításai
 • Rábai József (SzSzL)
  • A fluorofilitás szerepe fluoros elválasztási folyamatokban.
  • Optikai rezolválás diasztereomerek kristályosításával vagy extrakciójával.
  • Az Overman-átrendeződési reakció.
  • Benzimidazol származékok szintézise és alkalmazásai.
 • Vass Elemér
  • Királis molekulakomplexek szerkezetvizsgálata VCD-spektroszkópiával.
  • Fehérjék térszerkezet-vizsgálata oldat- és szilárdfázisú VCD-technikával.  A honlapot karbantartja: Gáspári Zoltán (szpari at chem.elte.hu)