Hírek - 2014

Ez történt 2014-ben - rövid áttekintés 

Medzihradszky Kálmán akadémikus, az ELTE Szerves Kémiai Tanszék professor emeritusa, a European Peptide Society alapitó tagja, „Pro European Peptide Society” kitűntetést kapott 

EU Horizon 2020 program az ELTÉ-n. Hazai témaveztője Dr. Mező Gábor tudományos tanácsadó 

Tanszéki előadás: Dr. Christopher Stanly előadást tart "The rise of extracellular vesicles: From nothing to everything" címmel, időpont: 2014. november 28. (péntek) 10 óra 30 perc, 425. terem 

2014. november 3-án vehette át a Richter Gedeon Nyrt. és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Bruckner Győző fődíjat Hajós György, a kémiai tudományok doktora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont professor emeritusa, az ELTE Szerves kémiai Tanszék egyetemi magántanára. 

Tanszéki előadás: Dr. Abdel Aouacheria előadást tart "Towards tracker-killer poropeptides" címmel, időpont: 2014. november 20. (csütörtök) 10 óra 30 perc, 425. terem 

Szeptember 1-től Richter Gedeon Ny. Rt. Kisfaludy Lajos Alapítvány Kuratóriuma – a leköszönő elnök, Dr. Görög Sándor akadémikus, az MTA rendes tagja javaslatára – egyhangú támogatással megválasztotta új elnökét Dr. Hudecz Ferenc akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár személyében 

Szakdolgozatok adatbázisának frissítése: a 2014 nyári 47 dolgozat hozzáadásával az adatbázis már 658 dolgozat adatait tartalmazza 1975-től napjainkig 

Az Egyetem Szenátusa a szeptember 5-i Tanévnyitó ünnepi ülésén Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát adományozta Dr.
Szabó Dénes egyetemi docensnek. (2014.09.15.). 

A Karon lezajlott a belső kutatási pályázatra 81 pályázó 45 millió Ft-ra jelentett be igényt.A rendelkezésre álló 19 MFt összegből 41 pályázó kaphatott kisebb-nagyobb összegű támogatást. A Tanszék munkatársai közül Deckerné Majer Zsuzsanna egy. docens (1 000 000 Ft), Hudecz Ferenc egy tanár (450 000 Ft) és Novák Zoltán egy adjunktus (1 500 000 Ft) nyert támogatást.(2014.09.15.). 

Gálné Babos Fruzsina és Rovó Petra a Kisfaludy Lajos Alapítvány díjában részesültek (2014.06.25.). 

Az ELTE lágymányosi kampuszán 2014. június 29. – július 4. között rendez nemzetközi tudományos konferenciát (ICOS-20) a Magyar Kémikusok Egyesülete Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosztálya. 

Dr. Mező Gábor az ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport tudományos tanácsadója képviseli a magyarországi kutatókat az Európai Peptid Társaság (European Peptide Society - EPS) közgyűlésében a következő 4 évben.2014. szeptember 1-től Oláhné Dr. Szabó Rita,tudományos munkatárs, az MTA Posztdoktori ösztöndíjasaként dolgozik az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportban. Az "Élettudományok" kategóriában elnyert kétéves ösztöndíj keretében Leishmania parazita ellenes vegyületek peptid konjugátumainak funkcionális vizsgálatával foglalkozik. Gratulálunk!

 

A Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján Baranyai Zsuzsa Ph.D. hallgató (témavezető: Dr. Bősze Szilvia tud. főmunkatárs), Dokus Levente Ph.D. hallgató (témavezető: Dr. Bánóczi Zoltán tud. munkatárs), és Pethő Lilla Ph.D. hallgató (témavezető: Dr. Mező Gábor tud. tanácsadó) pályázata támogatásban részesült, ami lehetővé teszi kollégáink részvételét a 33rd European Peptide Symposium konferencián (Szófia, 2014. augusztus 31 - szeptember 5).

Szabó Márk M.Sc. hallgató (témavezetők: Dr. Vass Elemér egy. docens, Szilvágyi Gábor), Kleineisel Márk B.Sc. hallgató (témavezetők: Dr. Vass Elemér egy. docens, Szilvágyi Gábor), és Szilvágyi Gábor Ph.D. hallgató (témavezető: Hollósi Miklós prof. emeritus, Majer Zsuzsa egy. docens) pályázata támogatásban részesült, ami lehetővé teszi kollégáink részvételét a 26th International Symposium on Chiral Discrimination konferencián (Prága, 2014. július 27 - 30).

Idén tavasszal ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Szerves Kémia Problémamegoldó Verseny (2014.04.25) Szerves Kémia Problémamegoldó Versenyt népszerűsítő plakát

 

2014 február 1-től Dr. Mező Gábor tudományos tanácsadó (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) az OTKA Műszaki és Természettudományi Kollégiuma tagjává választották. Mandátuma három évre szól. Gratulálunk!

 

2014. március 27-28-án az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport és az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék – az EU COST „Chemistry and Molecular Sciences and Technologies Action CM1106” keretében, az „Eötvös Tudományos Konferencia” sorozat részeként – nemzetközi tudományos konferenciát rendez a tumor őssejtek célzott elpusztítása („Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells”) témakörben.(2014.03.06)

 

Az ELTE Szerves Kémiai Tanszék közössége lehetőséget biztosít a PhD elővédésre (2014.02.17)A világ vezető genetikai tudományos folyóirata, a Nature Genetics (IF=36) kollégáink cikkét közölte Perczel András, K. Menyhárd Dóra és Stráner Pál együttműködésben a Semmelweis Egyetemmel és egy MTA-csoporttal

 

Hegedüs Kristóf kémia BSc szakos hallgatónk "Pictures from an Organic Chemistry Laboratory" fotóblogját a Nature.com "The Sceptical Chymist" blogja szemlézte

 

Homonnay igazgató úr 2014. január 6-i hatállyal megbízta Durkó Gábor egy. tanársegédet (Szerves kémiai Tsz) az intézeti tűz- és munkavédelmi bizottság elnöki feladatainak ellátásával.

 

Medzihradszky Kálmán: Kucsman Árpád Emléktáblája, MKL, LXIX./1. SZÁM 2014. JANUÁR