Soltész Amália

PhD hallgató, MSc

Levelezési cím:
Szobaszám:
E-mail:
Tel:
Fax:

1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
IV. ép. 103-as szoba
amalia.soltesz@chemres.hu
+36-1-438-4141/217
+36-1-438-1123

Szakmai önéletrajz

Születési hely, idő
 • Budapest, 1983. 12. 15.
Tanulmányok
 • 2008- Ph.D. hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • 2008: okleveles vegyész diploma, szakdolgozati téma: Hiperelágazásos poli(metil-metakrilát) előállítása fogtömő anyagként alkalmazott monomerekből
 • Témavezető: Dr. Iván Béla
 • 2002- 2008: Eötvös Loránd Tudományegyetem, vegyész szak
 • 1998-2002: Szinyei Merse Pál Gimnázium, kémia-biológia tagozat
Nyelvismeret
 • Latin
 • Angol
Ösztöndíjak
 • 2007-2008: Köztársasági ösztöndíj
Szakmai díjak
 • 2008: MKE Diplomamunka Nívódíj
 • 2007: III. Díj, XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
 • Innovációs Különdíj, XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
 • Gerecs Árpád Díj, ELTE TTK Kémia Tudományos Diákkör Konferencia
 • 2003: Kiemelt dicséret, XII. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny
 • 2001: Fődíj, II. Kémikus Diákszimpózium
Szakmai egyesületek, bizottságok tagsága:
 • 1999-2002: Kutató Diákok Országos Szövetsége
 • 2006- Magyar Kémikusok Egyesülete
Kutatási terület
 • Jól definiált szerkezetű polimerek előállítása kváziélő polimerizációval, fotopolimerzáció.

last modified: Nov 18. 00:10:00 CET 2009.